Ελάφρυνση του κόστους που προκύπτει από τον ΦΠΑ σε προμηθευτές της «Μαρινόπουλος» και εξορθολογιμό των σχέσεων μεταξύ αλυσίδων λιανικού εμπορίου και μεταποίησης ζητά με επιστολή του, προς τους Υπουργούς κ.κ. Γ. Σταθάκη και Τρ. Αλεξιάδη, ο ΣΒΒΕ

Ελάφρυνση του κόστους που προκύπτει από τον ΦΠΑ σε προμηθευτές της «Μαρινόπουλος» και εξορθολογιμό των σχέσεων μεταξύ αλυσίδων λιανικού εμπορίου και μεταποίησης ζητά με επιστολή του, προς τους Υπουργούς κ.κ. Γ. Σταθάκη και Τρ. Αλεξιάδη, ο ΣΒΒΕ


Με ιδιαίτερη ανησυχία ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στη λιανεμπορική αλυσίδα «Μαρινόπουλος», καθώς, με τη θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για προστασία από τους πιστωτές της, σε συνδυασμό με την υπό εκδίκαση αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις για έναν τεράστιο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούν τους κύριους προμηθευτές της εταιρείας, πολλές από τις οποίες με έδρα την ελληνική περιφέρεια, που προσπαθούν να προστατευθούν από τις αρνητικές επιπτώσεις της αναμενόμενης πτώχευσης, που πολλαπλασιαστικά θα πλήξουν αυτές και τους εργαζόμενους σε αυτές.

Ο ΣΒΒΕ, με επιστολή του, σήμερα Δευτέρα 12 Ιουλίου 2016, προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Τρ. Αλεξιάδη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιρλή, τονίζει ότι «η  κρισιμότητα της κατάστασης και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – προμηθευτές άλλης μιας αλυσίδας του λιανεμπορίου που βρίσκεται στη διαδικασία πτώχευσης, επαναφέρει το ζήτημα του εξορθολογισμού των σχέσεων μεταξύ εγχώριας βιομηχανίας και αλυσίδων που επανειλημμένα έχει επισημάνει ο ΣΒΒΕ».

Στην επιστολή επισημαίνεται επίσης ότι, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη επανεξέτασης του καθεστώτος των συναλλαγών ανάμεσα στις εταιρείες μεταποίησης και λιανεμπορίου, οι οποίες θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές:

  • οι τιμές πώλησης να πραγματοποιούνται στην καθαρή τιμή, ενώ οι λοιπές παροχές να προσδιορίζονται σε συγκεκριμένο ποσοστό επί του τζίρου και να εμφανίζονται στο τιμολόγιο, και
  • οι πληρωμές των προϊόντων να συνάδουν με τη φύση τους και να γίνονται εντός των χρονικών ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή έως 2 μήνες.

Ειδικότερα, αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, στην παρούσα συγκυρία και για τις επιχειρήσεις – προμηθευτές της εταιρείας Μαρινόπουλος θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς Πολιτείας να ληφθεί η πρόνοια ελάφρυνσης του κόστους που προκύπτει από τον ΦΠΑ. Για τον λόγο αυτό ο ΣΒΒΕ πρότεινε προς τους κ. Υπουργούς:

  • να εκδοθεί εγκύκλιος που να παρέχει το δικαίωμα χρήσης του άρθρου 39Β του νόμου 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» από τους προμηθευτές ανεξαρτήτως του ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, από 500.000 € που είναι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πιστωτές της Μαρινόπουλος να μπουν στο ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ, όπως περιγράφεται παραπάνω, κατά τον χρόνο είσπραξης της απαίτησής τους, ωφελούμενοι από τις προκύπτουσες διαφορές.

 

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2016