Δωρεά του ΣΒΒΕ σε σχολεία των Σερρών

Δωρεά του ΣΒΒΕ σε σχολεία των Σερρών

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) προέβη στη δωρεά 15 μικροσκοπίων σε αντίστοιχο αριθμό σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Σερρών. Τα συγκεκριμένα σχολεία συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό «Μαθητών Επιχειρείν», την υλοποίηση του οποίου υποστηρίζει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας από το 2014.

Με δεδομένο ότι ο ΣΒΒΕ στηρίζει την επιχειρηματική εκπαίδευση και την ευγενή άμιλλα των μαθητών, ούτως ώστε να μετασχηματίζεται η ιδέα τους σε πράξη, αποφάσισε να επιβραβεύσει τη συμμετοχή των συγκεκριμένων σχολείων στην ανωτέρω πρωτοβουλία, αφού πιστεύει ότι μέσω αυτής, οι μαθητές:

 • καλλιεργούν τη δημιουργική τους σκέψη,
 • αναπτύσσουν κριτικό πνεύμα,
 • εξοικειώνονται με έννοιες όπως η καινοτομία και η καλώς εννοούμενη ανταγωνιστικότητα,
 • αναπτύσσουν σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία και η επίλυση προβλημάτων.

Ο ΣΒΒΕ συγχαίρει τους  300 μαθητές από τα 15 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και εύχεται οι 22 επιχειρηματικές προτάσεις του 2017 να διπλασιασθούν το 2018,(ακολουθεί ο κατάλογος με τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο διαγωνισμό «Μαθητών Επιχειρείν».

 1. Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ – 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ
 2. 1ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
 3. 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 4. 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 5. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ
 6. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
 7. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ
 8. ΕΠΑ.Λ . ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
 9. ΕΠΑ.Λ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
 10. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 11. 3ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
 12. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΕΡΡΩΝ
 13. 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ
 15. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΣΕΡΡΩΝ

 

Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου  2017