Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών KID-O-NOMICS  Νέα πρωτοβουλία του ΣΒΕ με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την εισαγωγή των εφήβων στην οικονομική επιστήμη

Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών KID-O-NOMICS Νέα πρωτοβουλία του ΣΒΕ με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την εισαγωγή των εφήβων στην οικονομική επιστήμη

Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών KID-O-NOMICS, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφήβους ηλικίας 13-16 ετών, ανέπτυξαν,  για πρώτη φορά, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο 2020 έως τον Μάιο 2021 (κάθε Τετάρτη 17:30’-19:30’) είναι να εισάγει τους εφήβους στις θεμελιώδεις έννοιες και ιδέες των οικονομικών επιστημών, με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.  Η προσέγγιση της διδασκαλίας, βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και ως στόχο έχει τη διερεύνηση και κατανόηση των εννοιών της οικονομίας, καθώς και την πρακτική εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή.  Το πρόγραμμα θα καλύψει μια σειρά θεμάτων μακροοικονομίας και μικροοικονομίας, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή των οικονομικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων και την πολιτική.

Απαιτείται καλή γνώση της Αγγλικής, η οποία θα είναι και η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων.

Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μετά από συνεντεύξεις, που θα πραγματοποιηθούν, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020.

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς επίσης και για τη συμμετοχή, βρίσκονται εδώ ή στο τηλέφωνο 2310891308.

Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2020