Διοργάνωση Εργαστηρίων Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας

Διοργάνωση Εργαστηρίων Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου, “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” (SMecoMP), διοργανώνουν δύο Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στις 4 και 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων αυτή θα πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων του Ακαδημαϊκού και Επιχειρηματικού χώρου ώστε να διαμορφωθεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργασιών στο τομέα της Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας Eco-Innovation Enterpreneurhip Curricula). Το πρόγραμμα αυτό απευθύνετε τόσο σε φοιτητές όσο και σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική Επιχειρηματικότητα.

Οι παρακάτω αποτελούν ενδεικτικές θεματικές ενότητες του προγράμματος εργασιών και θα αναλυθούν στο πλαίσιο των εργαστηρίων:

  • Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ανάπτυξης Νέων Διαδικασιών – Προϊόντων
  • Σχεδιασμός Νέων Περιβαλλοντικά Καινοτόμων Προϊόντων – Διαδικασιών – Σχεδιαστικά Κριτήρια
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001, EMAS), Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA), Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη (CSR)
  • Περιβαλλοντική Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο επίπεδο της επιχείρησης
  • Στρατηγική τοποθέτηση των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη μακροχρόνιες τάσεις και τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Ανάλυση Κόστους Οφέλους – Ενεργειακά Οικονομικά.
  • Κυκλική Οικονομία – Καλές Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Προώθηση (Marketing) Καινοτόμων Προϊόντων και Διαδικασιών – Διαδικτυακό Marketing
  • Μοντέλο για τη δημιουργία περιβαλλοντικά καινοτόμων επιχειρήσεων

Το 1ο εργαστήριο θα διοργανωθεί ήδη στις 04/09/2019 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στον 5ο όροφο του Κτιρίου ΓΔ του Μακεδονίας και το 2ο εργαστήριο στις 11/09/2019 στο Περίπτερο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τα Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness” με ακρωνύμιο SMecoMP, το οποίο υλοποιείται υπό τη χρηματοδότηση του Διακρατικού Προγράμματος “Βαλκανικής Μεσογείου” της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020) και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

 

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2019