Δημιουργία «Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ-Η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων αποτελεί τη σημαντικότερη διέξοδο για την ανάπτυξη της οικονομίας

Δημιουργία «Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ-Η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων αποτελεί τη σημαντικότερη διέξοδο για την ανάπτυξη της οικονομίας

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, της πολιτικής αβεβαιότητας και της διεθνούς αστάθειας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ανέλαβε την πρωτοβουλία της έμπρακτης υποστήριξης της διεθνοποίησης και της επέκτασης των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η στρατηγική επιλογή του ΣΒΒΕ για τη δημιουργία «Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στην παρούσα χρονική συγκυρία, αποδεικνύει στην πράξη ότι η ουσιαστική – μέσω του «Δικτύου» – υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εξωστρεφών δραστηριοτήτων και η διεθνής δικτύωση των Ελληνικών επιχειρήσεων, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωσή τους και στη συνέχεια την ανάπτυξή τους.

Ο ΣΒΒΕ και οι πέντε φορείς, γνωρίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών που διέρχεται η χώρα μας και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, παρακάμπτουν την αναβλητικότητα της δημόσιας διοίκησης, που δεν έχει προσφέρει καμία ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας στα χρόνια της κρίσης, και αναδεικνύουν τη μοναδική στρατηγική για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευημερίας στην Ελλάδα: τη διεθνοποίηση της βιομηχανίας και την ανάπτυξη διεθνών δικτυώσεων.

 Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2015

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο κ. Άρης Βλάχος, Πρόεδρος της Ένωσης Ξένων Επενδυτών στην ΠΓΔΜ, ο κ. Νικόλαος Πέντζος, τέως Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, ο κ. Minko Gerdjikov, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην Βουλγαρία, ο κ. Γιάννης Σταύρου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΒΒΕ, ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, ο κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην Βουλγαρία,  η κα. Fanina Kovacevic-Popaz, Διευθύντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Σερβία, ο κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην Βουλγαρία και ο κ. Μάκης Μαυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην Βουλγαρία