Δήλωση, Προέδρου ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη,  σχετικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου που καθιστά τον ΣΒΒΕ κοινωνικό εταίρο

Δήλωση, Προέδρου ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη, σχετικά με την ψήφιση του νομοσχεδίου που καθιστά τον ΣΒΒΕ κοινωνικό εταίρο

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο επιχειρηματικός κόσμος που έχει έδρα στην ελληνική περιφέρεια, και ειδικά αυτός της Βόρειας Ελλάδας, χαιρετίζει τη συμπερίληψη του ΣΒΒΕ στους κοινωνικούς εταίρους της χώρας.

Η αυξημένη πλειοψηφία με την οποία η εθνική αντιπροσωπεία έκανε αποδεκτή τη σχετική πρόταση της κυβέρνησης, αποδεικνύει την παραδοχή από το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας, του μέχρι σήμερα κενού εκπροσώπησης της μεταποιητικής δραστηριότητας, και, κατ΄ επέκταση, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με έδρα την ελληνική περιφέρεια.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί σαφή έκφραση υποστήριξης του συνόλου της περιφέρειας της χώρας, η οποία από τώρα και στο εξής, με αίσθημα αυξημένης ευθύνης, συμμετέχει και συνδιαμορφώνει τις αναπτυξιακές προοπτικές και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της πατρίδας μας.

 

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2018