Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας (Knowledge Alliance Network) του έργου «SMecoMP»

Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας (Knowledge Alliance Network) του έργου «SMecoMP»

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν, χωρίς κόστος,

στο Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας (Knowledge Alliance Network) του έργου «SMecoMP»,

συμπληρώνοντας τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής.

Το έργο SMecoMP, αφορά στη βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων

σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (Eco-Innovation Entrepreneurship).

Τα μέλη του δικτύου θα λαμβάνουν τακτικά ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου «SMecoMP»

και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν και να συμβάλουν δυναμικά, αν το επιθυμούν, στις εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα του έργου.

Έντυπο εγγραφής