ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΒΕ | Ένας Διάλογος για την οικονομία με τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Bespoke SGA Holdings AE

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΒΕ | Ένας Διάλογος για την οικονομία με τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Bespoke SGA Holdings AE

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ στην πρώτη τους εκδήλωση για το 2024 φιλοξένησαν τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Bespoke SGA Holdings AE

Ο κ. Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στο επιχειρείν.