Διάλογοι ΣΒΕ | Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Διάλογοι ΣΒΕ | Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Οι ΔΙΑΛΟΓΟΙ του ΣΒΕ έκλεισαν για το 2023, έχοντας ως καλεσμένο ομιλητή τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις προοπτικές για την περεταίρω ψηφιοποίηση του Δημοσίου.