Αρνητικό μήνυμα για την προσέλκυση επενδύσεων η αναστολή της επένδυσης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Αρνητικό μήνυμα για την προσέλκυση επενδύσεων η αναστολή της επένδυσης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Η ανακοίνωση της άμεσης αναστολής των επενδύσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, της μεγαλύτερης ξένης άμεσης επένδυσης στη χώρα, όταν η ανάγκη υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων είναι επιτακτική, δίνει το πλέον ισχυρό αρνητικό μήνυμα στους σοβαρούς ξένους επενδυτές.

Η προσπάθεια ανάταξης της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει τη δημιουργία θετικού κλίματος για την προσέλκυση άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία επενδυτικών πρωτοβουλιών, που τόσο ανάγκη έχει η χώρα και ειδικά η ελληνική περιφέρεια.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ αδυνατεί στην παρούσα φάση να ολοκληρώσει τα επενδυτικά της σχέδια στη Χαλκιδική εξαιτίας πράξεων και παραλείψεων κυρίως του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών σχετικά με την έγκαιρη έκδοση αδειών και εγκρίσεων ρουτίνας.

Απευθύνουμε έκκληση στην Πολιτεία να αντιληφθεί την κρισιμότητα του θέματος και να αναλογισθεί αν με καθυστερήσεις και εμπόδια μπορεί να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για να επενδυθούν στην αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών στη χώρας μας και αν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που συμβάλουν καθοριστικά στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας κυρίως στις τοπικές κοινωνίες μπορούν να αντιμετωπίζονται με συνεχή άρνηση.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κάνει έκκληση και καλεί την Κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα και να υποστηρίξει την υλοποίηση της επενδυτικής πρωτοβουλίας της ΕΛΛΗΝΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, ώστε να δημιουργηθεί στο μέλλον θετικό κλίμα για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας και αποτελούν το μοναδικό αντίδοτο στην ύφεση και την λιτότητα.

 

 

Θεσσαλονίκη, 12 Ιανουαρίου 2016