Αντιαναπτυξιακό μέτρο αποτελεί για το ΣΒΒΕ η σχεδιαζόμενη ρύθμιση για την προσωπική ευθύνη των μετόχων μειοψηφίας

Αντιαναπτυξιακό μέτρο αποτελεί για το ΣΒΒΕ η σχεδιαζόμενη ρύθμιση για την προσωπική ευθύνη των μετόχων μειοψηφίας


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του στη διάταξη του σχεδίου νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος» που προβλέπει την προσωπική ευθύνη μετόχων για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 53 του παραπάνω σχεδίου νόμου προβλέπεται η αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη εταίρων ή μετόχων με ποσοστό τουλάχιστον 10%, για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Η ρύθμιση αυτή σε μια περίοδο έντονου αρνητικού επιχειρηματικού κλίματος θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε περαιτέρω συρρίκνωση της επιχειρηματικότητας με σοβαρές συνέπειες στην ελληνική κοινωνία.

Είναι ανώφελο να περιμένουμε αύξηση επενδύσεων όταν οι μέτοχοι μειοψηφίας που δεν συμμετέχουν ούτε στη διοίκηση ούτε στην λειτουργία της επιχείρησης ευθύνονται απεριόριστα με την προσωπική τους περιουσία για πράξεις τις οποίες αγνοούν.

Ο ΣΒΒΕ και ο επιχειρηματικός κόσμος διερωτάται πως θα δημιουργηθούν  επενδύσεις εάν δεν προστατευθεί η επιχειρηματικότητα από τις υπερβολές και τις απλοποιήσεις που δημιουργούν αρνητική εικόνα του επιχειρείν και λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Εάν το ζητούμενο σήμερα είναι η έξοδος από την κρίση με την προσέλκυση επενδύσεων και τη συνεπακόλουθη δημιουργία θέσεων εργασίας τέτοιου είδους διατάξεις καταδικάζουν τη χώρα στη διαρκή ύφεση.

 

Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2016