ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου του έργου: Αρ. Διακ.: 2/2018/ΣΒΒΕ, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»,  ενημερώνουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο τα κάτωθι:

  • Οι διευκρινίσεις αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ,
  • Για τεχνικού τύπου ερωτήματα, παρακαλούμε να γίνεται αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: georgiou@sbe.org.gr ή στο fax 2310 541933.

 

Από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Θεσσαλονίκη, 3 Αυγούστου 2018