ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου  SMecoMP.

Ο ΣΒΒΕ δέχεται προσφορές έως την Τετάρτη 19  Σεπτεμβρίου  2018 και ώρα 17:00.

Αρμόδιο στέλεχος ΣΒΒΕ για παροχή πληροφοριών:  κ. Αικατερίνη Τζιτζινού, τηλ. 2310 539817 (εσωτ. 206),  fax. 2310 541491, E-mail: k.tzitzinou@sbe.org.gr.

Κατεβάστε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2018/ΣΒΒΕ από εδώ

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Γιάννης Σταύρου

 

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries