ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των Δραστηριοτήτων και Αποτελεσμάτων» του έργου «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP» (MIS: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την «Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των Δραστηριοτήτων και Αποτελεσμάτων» του έργου «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP» (MIS: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Προώθησης των Δραστηριοτήτων και Αποτελεσμάτων» του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” (MIS number: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

Ο ΣΒΒΕ δέχεται προσφορές στα γραφεία του, Πλατεία Μοριχόβου 1, T.K. 54625, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή 23  Νοεμβρίου  2018 και ώρα 17:00’

Αρμόδιο στέλεχος ΣΒΒΕ για παροχή πληροφοριών:  κ. Αικατερίνη Τζιτζινού, τηλ. 2310 539817 (εσωτ. 206),  fax. 2310 541491, E-mail: k.tzitzinou@sbe.org.gr

Κατεβάστε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/2018/ΣΒΒΕ από εδώ

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Γιάννης Σταύρου

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries