Αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος με νέα βιομηχανική πολιτική. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Αθ. Σαββάκη με τον  Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος με νέα βιομηχανική πολιτική. Συνάντηση του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Αθ. Σαββάκη με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) κ. Αθανάσιος Σαββάκης, συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σαββάκης τεκμηρίωσε τη διαχρονικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του Institute for Management Development (IMD) που κατατάσσουν την Ελλάδα στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών παγκοσμίως.
Με βάση τα στοιχεία αυτά o κ. Σαββάκης υπογράμμισε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας, με τη μεταποίηση στο επίκεντρο για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συμφωνία κράτους – επιχειρήσεων για μια νέα βιομηχανική πολιτική στη χώρα, ούτως ώστε να ανέλθει η συνεισφορά της μεταποίησης στο σχηματισμό του ΑΕΠ από το 8,9% σήμερα, στο 12% του ΑΕΠ το 2020.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Σαββάκης, παρουσίασε στην Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περισσότερες από 25 προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής που αφορούν:
1. στη θεσμική ενίσχυση της μεταποίησης και στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
2. στη θεσμοθέτηση στοχευμένων οικονομικών κινήτρων και στην έμμεση άσκηση κλαδικών πολιτικών,
3. στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην παροχή ρευστότητας,
4. στην υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας,
5. στην εντατικοποίηση των προσπαθειών ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, και, τέλος,
6. στη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα ούτως ώστε αυτό να μην αποτελεί πρόσκομμα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και να διευκολύνει την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

Θεσσαλονίκη, 04 Σεπτεμβρίου 2017