Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. υπογράφει τη ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. υπογράφει τη ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Με περηφάνια και σεβασμό, στα πλαίσια των ανθρωποκεντρικών αξιών που μας χαρακτηρίζουν, υπογράψαμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας στις 23 Οκτωβρίου 2023, με στόχο την εξάλειψη κάθε είδους αποκλεισμού στον εργασιακό χώρο.

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. δεσμεύεται για ένα εργασιακό περιβάλλον που παρέχει ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις. Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της Διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις, προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004, ενώ στην Ελλάδα η εφαρμογή της ξεκίνησε το 2019. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή κουλτούρας ισότητας και διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η Χάρτα Διαφορετικότητας υλοποιείται από το ΚΕΑΝ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση – D & I.

Ο κ. Αργύριος Τσακνής, Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής της Α. Χατζόπουλος Α.Ε., υπέγραψε τη Χάρτα εκ μέρους της εταιρίας, δηλώνοντας: «Στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε. όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και λαμβάνουν ισότιμη μεταχείριση. Προσφέροντας ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας, ίσων ευκαιριών, χωρίς στερεότυπα και επιλέγοντας ταλαντούχους ανθρώπους μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες, διαμορφώνουμε μοναδικές ομάδες, συνδέοντας διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, ικανότητες και απόψεις. Ενώνουμε τις δυνάμεις διαφορετικών ανθρώπων με γνώμονα τις κοινές εταιρικές αξίες και έτσι κάθε εργαζόμενος συμβάλλει με ξεχωριστό τρόπο στην επιτυχία της Α. Χατζόπουλος Α.Ε.»

Στα πλαίσια της υπογραφής της Χάρτας ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity Charter Greece, Σταύρος Μηλιώνης, δήλωσε: «Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε., η εταιρία που πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη της εύκαμπτης συσκευασίας στην Ελλάδα, υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις. Το δίκτυο των επιχειρήσεων που μοιράζονται τις αρχές και τις αξίες σεβασμού της διαφορετικότητας και το επιβεβαιώνουν υπογράφοντας τη Χάρτα, μεγαλώνει. Είμαστε σίγουροι ότι η επιχείρηση Χατζόπουλος θα συμβάλει από την πλευρά της στο διαρκές και σταθερό χτίσιμο ενός χωρίς διακρίσεις επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Τους υποδεχόμαστε με χαρά.»