Σημαντική συρρίκνωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου για το 2008, δείχνει η επεξεργασία 300 ισολογισμών μεταποιητικών επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ

Σημαντική συρρίκνωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου για το 2008, δείχνει η επεξεργασία 300 ισολογισμών μεταποιητικών επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ

Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της επεξεργασίας χρηματοοικονομικών στοιχείων τριακοσίων (300) ισολογισμών επιχειρήσεων μελών του, με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο.

Το δείγμα των επιχειρήσεων αποτυπώνει πλήρως την πορεία της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα την πενταετία 2004 – 2008 με βάση χρηματοοικονομικά στοιχεία από τους αντίστοιχους ισολογισμούς των επιχειρήσεων του δείγματος. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό της μεταποιητικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα, αφού η συμμετοχή καθενός κλάδου σε αυτό ταυτίζεται απολύτως με τη συμμετοχή του στα μεγέθη της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Οι τριακόσιες (300) επιχειρήσεις του δείγματος ανήκουν στους δεκαοχτώ (18) κλάδους της μεταποίησης κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 ενώ στο δείγμα δεν έχουν συμπεριληφθεί μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες παρουσίασαν κατά το έτος 2008 κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 200 εκατ. Ευρώ.

Κατεβάστε την παρουσίαση :

  • των κυριότερων διαπιστώσεων από τη μελέτη των 300 ισολογισμών,
  • των κυριότερων παραμέτρων από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, που διαμόρφωσαν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, και,
  • των προτάσεων του ΣΒΒΕ για τη βελτίωση των επιδόσεων της μεταποίησης για το 2009