Πως μπορεί μια επιχείρηση να εξάγει και να μπει σε νέες αγορές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του διαδικτύου

Πως μπορεί μια επιχείρηση να εξάγει και να μπει σε νέες αγορές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του διαδικτύου

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ
Αίθουσα Ball Room A&B

ΕΓΓΡΑΦΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:00 – 16:30 Προσέλευση – Εγγραφές

16:30 – 16:45 Χαιρετισμοί
κ. Α. Σαββάκης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας – Χαιρετισμός
κ. Σ. Πλέσσας, SMB Marketing coordinator for Greece, Malta and Cyprus, Google – Παρουσίαση

16:45 – 18:00 Google Exports: Πώς να επιλέξετε τις κατάλληλες αγορές και ευκαιρίες για εξαγωγές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του διαδικτύου
• κ. Θ. Καρακώστας, Global Marketing Solutions, Market Lead for Greece, Malta & Cyprus, Google – Παρουσίαση

18:00 – 18:15 Διάλειμμα για καφέ

18:15 – 19:30 Export Case Studies: Επιτυχημένες περιπτώσεις συνεργασιών επιχειρήσεων με εξειδικευμένους συνεργάτες με στόχο τη διεθνοποίηση των εξαγωγών τους
• κ. Δ. Μπαχτσεβάνης, PPC and SEO Manager at {deventum} – Παρουσίαση
• κ. Α. Κοκόλης, Performance Marketeer at SEM Wizard – Παρουσίαση
• κ. Κ. Βαβουρανάκης, Performance Marketeer at Relevance – Παρουσίαση

19:30 – 20:00 Παρουσίαση επιτυχημένης περίπτωσης διεθνοποίησης εξαγωγών για συγκεκριμένη βιομηχανία
• κ. Α. Ζαxαριάδης, Marketing Manager, Energy Economy LTD – Παρουσίαση