Πολιτική Ποιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης

Η Πολιτική Ποιότητας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του που να μεγιστοποιούν το όφελος της βιομηχανίας και να ικανοποιούν τις δεδηλωμένες και αναμενόμενες απαιτήσεις των μελών καθώς επίσης και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι στόχοι του Συνδέσμου για την ποιότητα είναι οι παρακάτω : Αποτελεσματική ενημέρωση των μελών με έγκαιρη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πολιτική Ποιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης.