e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header

Τεύχος 02/2024


Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (DG Grow) και ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για την Καινοτομία και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EISMEA), σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα για την Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων (Task Force on Resilience) του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN), διεξάγουν έρευνα με στόχο την καλύτερα κατανόηση των τρεχουσών ή/και αναμενόμενων διακυμάνσεων εφοδιαστικής αλυσίδας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην έρευνα αυτή, να καταγράψουν τις απόψεις τους στα αγγλικά στο σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEN-SCR-Permanent-Survey-for-SCR-Platform-2023
 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
«UNLOCKPOTENTIALB2B@BEYOND2024»
26-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Περισσότερα link

2. 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Περισσότερα link

3. 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». Περισσότερα link

4. 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ». Περισσότερα link

5. 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Περισσότερα link

6. Νέο πρόγραμμα «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027. Στόχος είναι η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός, η μεγέθυνση («scale up»), η εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και η προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.Υποβολή αιτήσεων έως 22 Μαΐου 2024. Περισσότερα link

7. Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υποβολή αιτήσεων από 22 Φεβρουαρίου 2024, και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Περισσότερα link

8. Νέες Προκηρύξεις Δράσεων του ΣΔΑΜ 2021-2027 (ΓΑΚ1315/2023) για την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων:
• «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027». Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €.
• «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027». Προϋπολογισμός Δράσης: 65.000.000 €. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 € έως 12.000.000 €.
• «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης». Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €.
• «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση». Προϋπολογισμός Δράσης: 75.000.000 €. Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1. Κανονισμός για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών: Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τόνωση της πράσινης βιομηχανίας της Ε.Ε. Περισσότερα link

2. Αστικά λύματα: Συμφωνία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με νέους κανόνες για αποτελεσματικότερη επεξεργασία και παρακολούθηση. Περισσότερα link

3. Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής χρηματοδοτείται με πάνω από 250 εκατ. ευρώ από κονδύλια της πολιτικής συνοχής. Περισσότερα link
 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - Οδηγίες για το πρωινό με βελτιωμένη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το μέλι, τις μαρμελάδες και τους χυμούς φρούτων. Περισσότερα link

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Key figures on the European food chain 2023» που αφορά βασικά στοιχεία για την ευρωπαϊκή τροφική αλυσίδα. Περισσότερα link

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Διαβούλευση με θέμα: «Κανόνες επισήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (αναθεώρηση)». Παράταση υποβολής απόψεων έως 15 Απριλίου 2024. Περισσότερα link

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
- Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Monitoring the twin transition of industrial ecosystems - TEXTILES» που αφορά την ψηφιοποίηση και τη μετάβαση στη βιωσιμότητα του βιομηχανικού οικοσυστήματος της κλωστοϋφαντουργίας. Περισσότερα link

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


Διαβούλευση με θέμα: «Οικολογικός προσανατολισμός των εταιρικών στόλων». Υποβολή απόψεων έως 30 Απριλίου 2024.
Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Renewable energy production and potential in EU rural areas» που αφορά την παραγωγή και τις δυνατότητες της ανανεώσιμης ενέργειας στις αγροτικές περιοχές της Ε.Ε. Περισσότερα link

2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Overview of battery safety tests in standards for stationary battery energy storage systems» που αφορά την επισκόπηση των δοκιμών για την ασφάλεια των μπαταριών και τα σταθερά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες. Περισσότερα link
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κωδικός προφίλ BRFR20240126001) Εταιρεία από την Γαλλία που ειδικεύεται στο εμπόριο τροφίμων αναζητά καινούργιους προμηθευτές. Ημερομηνία λήξεως: 29 Ιανουαρίου 2025.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κωδικός προφίλ BONL20230828010) Εταιρεία από την Ολλανδία που ειδικεύεται σε ειδικές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών αναζητά εμπορικές συμφωνίες. Ημερομηνία λήξεως: 6 Σεπτεμβρίου 2024.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ (κωδικός προφίλ BONL20230629011) Εταιρεία από την Ολλανδία που ειδικεύεται σε συστήματα φιλτραρίσματος νερού αναζητά συνεργάτη για συμμετοχή σε κοινά έργα Ημερομηνία λήξεως 2 Ιουλίου 2024.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (κωδικός προφίλ BONL20230719032) Εταιρεία από την Ολλανδία που ειδικεύεται σε τεχνολογίες πλωτής ηλιακής ενέργειας αναζητά συνεργάτη για εμπόριο και εγκατάσταση. Ημερομηνία λήξεως 27 Αυγούστου 2024.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (κωδικός προφίλ BONL20230704022) Εταιρεία από την Ολλανδία που ειδικεύεται σε τεχνολογίες καθαρισμού υδατικών λυμάτων αναζητά συνεργάτη για συμμετοχή σε κοινά έργα Ημερομηνία λήξεως 21 Φεβρουαρίου 2025.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.een.gr/epiheirimatikes-synergasies

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


1. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «What can intellectual property rights (IPR) do for my company when expanding to new markets? A perspective from Africa, China, India, LA and SEA» που διοργανώνεται από το Γραφείο Υποστήριξης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (IP Helpdesk) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 7 Μαρτίου 2024 (10.00-11.45 CET). Περισσότερα link

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «European Energy Efficiency Conference 2024» στο πλαίσιο του «World Sustainable Energy Days 2024» (5-8 Μαρτίου 2024) για την ενεργειακή απόδοση και τη βιώσιμη ενέργεια, 7-8 Μαρτίου 2024, Wels, Αυστρία. Περισσότερα link

3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «BE Circular Economy Forum: Beyond Experimentation» για την κυκλική οικονομία, 17 Απριλίου 2024, Βρυξέλλες, Βέλγιο
. Περισσότερα link

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
5. Έλληνας Επίτροπος link
6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
7. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
8. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
9. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
21. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
22. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
25. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
31. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
32. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
33. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
34. EU Business in Japan link
35. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
36. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
37. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και το Enterprise Europe Network, ενημερώνουν τα Μέλη τους και επιλεγμένες επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, ημερίδες, συνέδρια, επιχειρηματικές αποστολές, εκδηλώσεις Β2Β και ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Αν επιθυμείτε να απεγγραφείτε από την Λίστα Αποδεκτών Ενημέρωσης, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu

eu

een_pact

eu

your_business