e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header

Τεύχος 01/2024


Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (DG Grow) και ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για την Καινοτομία και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EISMEA), σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα για την Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων (Task Force on Resilience) του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN), διεξάγουν έρευνα με στόχο την καλύτερα κατανόηση των τρεχουσών ή/και αναμενόμενων διακυμάνσεων εφοδιαστικής αλυσίδας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην έρευνα αυτή, να καταγράψουν τις απόψεις τους στα αγγλικά στο σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEN-SCR-Permanent-Survey-for-SCR-Platform-2023
 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
«CIRCULAR-RENEWABLEB2B@FGEXPO+RESTECH»
8-9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
«UNLOCKPOTENTIALB2B@BEYOND2024»
26-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» λόγω της αλλαγής του καθεστώτος ενίσχυσης μετά την δημοσίευση νέου κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»). Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021–2027. Υποβολή αιτήσεων έως 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Περισσότερα link

3. Προδημοσίευση Προγράμματος «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης». Υποβολή αιτήσεων έως 8 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00. Περισσότερα link

4. Προδημοσίευση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης». Υποβολή αιτήσεων έως 8 Απριλίου 2024. Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. χορηγεί προκαταβολή ύψους 25,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα μετά τον κυκλώνα του Σεπτεμβρίου του 2023. Περισσότερα link

2. Τιμές ενέργειας και ασφάλεια εφοδιασμού: Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για παράταση των μέτρων έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα link

3. Επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: Έγκριση της 12ης δέσμης οικονομικών και ατομικών κυρώσεων από την Ε.Ε. Περισσότερα link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς με την αντιμετώπιση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στις διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης. Περισσότερα link

5. Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε συμφωνία για τους πρώτους κανόνες παγκοσμίως όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότερα link
 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - Ευκαιρία για συνεργασία: Εταιρεία από Ολλανδία που αναζητά προμηθευτές κόκκων ξηρού στρουβίτη από πατάτες (dry granula struvite from potatoes). Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην κα Μόνικα Νάζη, στο nagy@sbe.org.gr.

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Πρόκληση Καινοτομίας στη Βιώσιμη Χημεία και Κλωστοϋφαντουργία (Innovation Challenge in Sustainable Chemistry and Textiles ISC3). Απευθύνεται σε μικρομεσαίες / νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις στους ακόλουθους τομείς:
• Περιβαλλοντικά καλοήθης παραγωγή (environmentally-benign production)
• Εναλλακτικά υλικά και πρώτη ύλη (alternative materials and feedstock)
• Ελαχιστοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων (waste minimization and recycling)
• Εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα (alternative business models).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρώτου σταδίου: 1 Μαρτίου 2024. Περισσότερα link

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Ευκαιρία για συνεργασία: Εταιρεία από Πορτογαλία που ειδικεύεται στη βιώσιμη ένδυση αναζητά προμηθευτές συνθετικού / βέγκαν δέρματος. Κωδικός προφίλ: BRPT20240112012. Ημερομηνία λήξεως: 11 Ιανουαρίου 2025. Εκδήλωση ενδιαφέροντος στην κα Μόνικα Νάζη, στο nagy@sbe.org.gr.

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Διαβούλευση με θέμα: «Κανόνες επισήμανσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (αναθεώρηση)». Υποβολή απόψεων έως 12 Μαρτίου 2024. Περισσότερα link

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Ηλεκτρονική εφημερίδα της ειδικής ομάδας «Textiles» του δικτύου Enterprise Europe Network, Δεκέμβριος 2023. Περισσότερα link

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


Διαβούλευση με θέμα: «Competition in Virtual Worlds and Generative AI» που αφορά τον ανταγωνισμό σε εικονικούς κόσμους και γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Υποβολή απόψεων έως 11 Μαρτίου 2024.
Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «EU energy platform: Joint gas purchasing to increase energy security for Europe» που αφορά την κοινή αγορά φυσικού αερίου για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Περισσότερα link

2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Clean Energy Technology Observatory, Batteries for energy storage in the European Union» που αφορά καθαρή ενέργειας στην Ε.Ε. και μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας. Περισσότερα link

3. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Brand monitoring» που αφορά την παρακολούθηση και την υπεράσπιση του πρόσφατα καταχωρισμένου εμπορικού σήματος. Περισσότερα link

4. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «2024 euro area report» που αφορά οικονομικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ το 2024.
Περισσότερα link

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΜΕΤΑΛΛΑ (κωδικός προφίλ: BRLT20230308020) Εταιρεία από τη Λιθουανία που ειδικεύεται σε βιομηχανική μόνωση και προκατασκευή λευκοσιδήρου αναζητά κατασκευαστές ή προμηθευτές μεταλλικών κυλίνδρων και τραπεζοειδών φύλλων. Ημερομηνία λήξεως: 7 Μαρτίου 2024.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.een.gr/epiheirimatikes-synergasies

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Υβριδική Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων «EU-Japan Green Transition matchmaking event 2024», 25 Φεβρουαρίου - 25 Μαρτίου 2024, στον τομέα της πράσινης μετάβασης. Διαδικτυακές συναντήσεις 15-22 Φεβρουαρίου 2024. Εγγραφή έως 25 Μαρτίου 2024. Περισσότερα link

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
5. Έλληνας Επίτροπος link
6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
7. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
8. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
9. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
21. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
22. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
25. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
31. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
32. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
33. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
34. EU Business in Japan link
35. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
36. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
37. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και το Enterprise Europe Network, ενημερώνουν τα Μέλη τους και επιλεγμένες επιχειρήσεις για θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, ημερίδες, συνέδρια, επιχειρηματικές αποστολές, εκδηλώσεις Β2Β και ευκαιρίες χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Αν επιθυμείτε να απεγγραφείτε από την Λίστα Αποδεκτών Ενημέρωσης, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu

eu

een_pact

eu

your_business