e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
 

Τεύχος 12/2023

   
       
 


Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (DG Grow) και ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για την Καινοτομία και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EISMEA), σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα για την Ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων (Task Force on Resilience) του δικτύου Enterprise Europe Network (EEN), διεξάγουν έρευνα με στόχο την καλύτερα κατανόηση των τρεχουσών ή/και αναμενόμενων διακυμάνσεων εφοδιαστικής αλυσίδας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην έρευνα αυτή, να καταγράψουν τις απόψεις τους στα αγγλικά στο σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EEN-SCR-Permanent-Survey-for-SCR-Platform-2023
 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
«CIRCULAR-RENEWABLEB2B@FGEXPO+RESTECH»
8-9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
«UNLOCKPOTENTIALB2B@BEYOND2024»
26-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στη δράση «Produc-e Green» έως 15 Φεβρουαρίου 2024. Στόχος της δράσης είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επαναφορά του ελληνικού καθεστώτος «Ηρακλής» για τη στήριξη της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, καθώς δεν περιλαμβάνει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Σκοπός του καθεστώτος είναι να διευκολύνει τις τράπεζες να τιτλοποιούν και να αφαιρούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από τους ισολογισμούς τους. Περισσότερα link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρίσης και μετάβασης για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να παρατείνει κατά έξι μήνες περιορισμένο αριθμό τμημάτων του πλαισίου που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της κρίσης μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την άνευ προηγουμένου αύξηση των τιμών της ενέργειας.
Περισσότερα link

3. Προτεινόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων («Energy Performance of Buildings Directive») που στοχεύει στη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου («GreenHouse Gases – GHG») και της κατανάλωσης ενέργειας στον οικοδομικό τομέα της Ε.Ε. έως το 2030, και να τον καταστήσει ουδέτερο για το κλίμα έως το 2050. Επίσης, στοχεύει στην ανακαίνιση περισσότερων κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις και τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση.
Περισσότερα link

4. Η Ε.Ε. ηγείται της παγκόσμιας πρωτοβουλίας στην COP28 για τον τριπλασιασμό της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τον διπλασιασμό των μέτρων ενεργειακής απόδοσης έως το 2030.
Περισσότερα link

5. Περιβαλλοντικό έγκλημα: Προσωρινή συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νέο νομοθέτημα της Ε.Ε.
Περισσότερα link

6. Πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταφορές αποβλήτων, η οποία θα διασφαλίσει ότι η Ε.Ε. αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για τα απόβλητά της και δεν εξάγει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε τρίτες χώρες. Οι κανόνες θα διευκολύνουν επίσης τη χρήση των αποβλήτων ως πόρου. Η συμφωνία συμβάλλει στον στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη μείωση της ρύπανσης και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Η εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων από την Ε.Ε. σε χώρες που δεν είναι μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα απαγορεύεται. Μόνον εφόσον πληρούνται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, οι επιμέρους χώρες μπορούν να παραλαμβάνουν τα απόβλητα αυτά πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων. Υπό το πρίσμα των παγκόσμιων προβλημάτων των διογκούμενων ποσοτήτων πλαστικών αποβλήτων και των προκλήσεων για τη βιώσιμη διαχείρισή τους, με το μέτρο αυτό οι νομοθέτες της Ε.Ε. αποσκοπούν στην πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ρύπανσης σε τρίτες χώρες που προκαλείται από τα πλαστικά απόβλητα που παράγονται στην Ε.Ε. Άλλα απόβλητα κατάλληλα για ανακύκλωση θα εξάγονται από την Ε.Ε. σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ μόνον όταν αυτές διασφαλίζουν ότι μπορούν να τα διαχειριστούν με βιώσιμο τρόπο.
Περισσότερα link

7. Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης «Smart Specialisation Strategies (S3)»: Πώς διασφαλίζετε ότι οι καλές ιδέες λαμβάνουν τις επενδύσεις που χρειάζονται για να γίνουν πραγματικές; Πώς διασφαλίζετε ότι η έρευνα και η ανάπτυξη μεταφράζονται σε περιφερειακή ανάπτυξη; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης ως βάση για την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας. Αυτές οι λεγόμενες στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης (S3) διασφαλίζουν ότι η καινοτομία δεν υποχωρεί λόγω έλλειψης κεφαλαίων ή ενδιαφερόμενων αγορών.
Περισσότερα link

ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΔΟΜΗΣΗ - Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «B2B» με τίτλο: «KLIMAHOUSE BUSINESS MATCH 2024», 1 Φεβρουαρίου 2024, Μπολτσάνο, Ιταλία. Περισσότερα link

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Έκδοση της Ε.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Up2Circ» με τίτλο: «Boosting the Uptake of Circular Business Model, Product and Process Innovation Sectorial catalogue Textile» που αφορά την ενίσχυση της υιοθέτησης του κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου, καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών Τομεακός κατάλογος κλωστοϋφαντουργίας. Περισσότερα link

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Textiles and the environment: the role of design in Europe’s circular economy» που αφορά τον ρόλο του σχεδιασμού στην κυκλική οικονομία του κλάδου της κλωστοϋφαντουργία στην Ευρώπη. Περισσότερα link

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Vision for a Circular and Sustainable EU Textile Sector: A European Extended Product Responsibility EPR that drives circularity» που αφορά ένα όραμα για έναν κυκλικό και βιώσιμο τομέα κλωστοϋφαντουργίας της Ε.Ε. Περισσότερα link

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


Διαβούλευση με θέμα: «The protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources – Evaluation» που αφορά την αξιολόγηση της προστασίας των υδάτων από τη ρύπανση που προκαλείται από νιτρικά άλατα γεωργικών πηγών. Υποβολή απόψεων έως 8 Μαρτίου 2024.
Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «2030 Digital Decade: Report on the state of the Digital Decade 2023» που αφορά την κατάσταση της Ψηφιακής Δεκαετίας 2023. Περισσότερα link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Development of milk production in the EU after the end of milk quotas» που αφορά την ανάπτυξη της παραγωγής γάλακτος στην Ε.Ε. μετά το τέλος των ποσοστώσεων γάλακτος. Περισσότερα link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «EU code of conduct on responsible food business and marketing practices» που αφορά τον κώδικα δεοντολογίας της Ε.Ε. για τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές τροφίμων και πρακτικές μάρκετινγκ. Περισσότερα link

4. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Δεκέμβριος 2023 (EU-Japan Centre Newsletter, December 2023).
Περισσότερα link

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (κωδικός προφίλ BRPL20231206020) Εταιρεία από την Πολωνία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού αναζητά συνεργάτες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη λογισμικού στον τομέα της αυτοματοποίηση διεργασιών. Ημερομηνία λήξεως: 7 Δεκεμβρίου 2024.

HORIZON EUROPE (κωδικός προφίλ FR11122023) Εταιρεία από τη Γαλλία αναζητά κοινοπραξία για υποβολή πρότασης στο «TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2024 - HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-05: Technologies / solutions to support circularity for manufacturing (Made in Europe Partnership)» που αφορά τεχνολογίες και λύσεις για την υποστήριξη της κυκλικότητας στην κατασκευή. Ημερομηνία λήξεως: 7 Φεβρουαρίου 2024.

HORIZON EUROPE (κωδικός προφίλ BH13122023) Εταιρεία από τη Βοσνία αναζητά κοινοπραξία για υποβολή πρότασης στο «TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION 2024 - HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-05: Technologies / solutions to support circularity for manufacturing (Made in Europe Partnership)» που αφορά τεχνολογίες και λύσεις για την υποστήριξη της κυκλικότητας στην κατασκευή, και συκεριμένα στους ακόλουθους τομείς:
τεχνολογίες για εξατομικευμένη, ευέλικτη και αποκεντρωμένη παραγωγή κατά παραγγελία
υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα
Ημερομηνία λήξεως: 7 Φεβρουαρίου 2024.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.een.gr/epiheirimatikes-synergasies

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


1. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «MARKET SITUATION AND POTENTIALS IN JAPAN FOR TECHNOLOGIES FOR SOLID BIOMASS UTILIZATION» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 6 Φεβρουαρίου 2024 (10.30-11.30 CET). Περισσότερα link

2. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «JAPANESE BUSINESS CULTURE - TECHNIQUES FOR EFFECTIVE VIRTUAL COMMUNICATION WITH JAPANESE PARTNERS» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 13 Φεβρουαρίου 2024 (10.30-11.30 CET). Περισσότερα link

3. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: « BABY GOODS IN JAPAN » που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 27 Φεβρουαρίου 2024 (10.30-11.30 CET). Περισσότερα link

4. Ευρωπαϊκό φεστιβάλ με τίτλο: «The Festival of the New European Bauhaus», 17-21 Απριλίου 2024, Βρυξέλλες, Βέλγιο, στον κλάδο της δόμησης και της εσωτερικής διακόσμησης
. Περισσότερα link

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
5. Έλληνας Επίτροπος link
6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
7. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
8. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
9. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
21. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
22. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
25. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
31. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
32. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
33. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
34. EU Business in Japan link
35. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
36. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
37. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu

eu

een_pact

eu

your_business