e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
 

Τεύχος 10/2023

   
       
 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ(B2B)
«International Mobility Days 2023»
23-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΒΙΕΝΝΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ
https://www.mobility-days.at//

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. Νέο πρόγραμμα «Νέα επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 για 1.900 ωφελούμενους 30-55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και επιχορήγηση 14.800 ευρώ. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 23 Οκτωβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00. Περισσότερα link

2. Επικαιροποιημένη προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027». Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για πρώτη φορά μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης από μικροπλαστικά από την ακούσια απελευθέρωση πλαστικών συσσωματωμάτων. Επί του παρόντος, περίπου 52 έως 184 χιλιάδες τόνοι συσσωματωμάτων απελευθερώνονται ετησίως στο περιβάλλον λόγω κακής διαχείρισης σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η πρόταση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που χειρίζονται συσσωματώματα στην Ε.Ε. λαμβάνουν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Αυτό αναμένεται να μειώσει την έκλυση συσσωματωμάτων έως και κατά 74%, οδηγώντας σε καθαρότερα οικοσυστήματα, συμβάλλοντας σε ποταμούς και ωκεανούς χωρίς πλαστική ύλη και μειώνοντας τους δυνητικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Τα κοινά μέτρα σε επίπεδο Ε.Ε. θα συμβάλουν επίσης στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης. Περισσότερα link

2. Η Ε.Ε. διαθέτει 118 δισ. ευρώ σε έργα για την κλιματική αλλαγή μέσω της πολιτικής συνοχής. Αναγνωρίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της επίτευξης των στόχων της Ευρώπης για την κλιματική αλλαγή, η Ε.Ε. επενδύει το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της για την πολιτική συνοχής σε περιφερειακά έργα για να μειώσει τις εκπομπές και να βοηθήσει τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στις νέες πραγματικότητες.
Περισσότερα link

3. Νέος διεθνής εμπορικός μηχανισμός για την προστασία της Ε.Ε. από οικονομικούς εκβιασμούς. Ο νέος μηχανισμός θα έχει κυρίως αποτρεπτικό ρόλο, περιλαμβάνει ωστόσο τρόπους καταπολέμησης του οικονομικού εξαναγκασμού και δίνει τη δυνατότητα στην Ε.Ε. να λαμβάνει αντίμετρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο εργαλείο εμπορικής πολιτικής που θα επιτρέπει στην Ε.Ε. να αναλαμβάνει δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ως έσχατη λύση, σε περίπτωση που η ίδια ή τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν οικονομικό εκβιασμό από μια ξένη χώρα που επιδιώκει να επηρεάσει μια συγκεκριμένη πολιτική ή θέση. Ο μηχανισμός αποτροπής μέτρων εξαναγκασμού αποσκοπεί να προστατεύσει την κυριαρχία της Ε.Ε. και των κρατών μελών της, μέσα σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο όπου το εμπόριο και οι επενδύσεις χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο επιθετικά από ξένες δυνάμεις.
Περισσότερα link

ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - Πρόγραμμα χρηματοδότησης «FOODITY» που αφορά προτάσεις καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την ενθάρρυνση των πολιτών να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων και να δημιουργήσουν πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων σε όλα τα φάσματα, από την παραγωγή και συσκευασία, μέχρι την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων. Υποβολή αιτήσεων έως 8 Νοεμβρίου 2023. Περισσότερα link

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Εταιρεία από Ολλανδία η οποία έχει αναπτύξει διαδικτυακή αγορά για ενδύματα και δερμάτινα είδη προσφέρει υπηρεσίες προβολής και εμπορίου σε βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ημερομηνία λήξεως: 1 Οκτωβρίου 2024. (Κωδικός προφίλ BRNL20230928014).

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Διαβούλευση με θέμα: «Ενεργειακή απόδοση – απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο (επανεξέταση)». Υποβολή απόψεων έως 14 Δεκεμβρίου 2023.
Περισσότερα link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών — αξιολόγηση». Υποβολή απόψεων έως 15 Δεκεμβρίου 2023.
Περισσότερα link

3. Διαβούλευση με θέμα: «Απαιτήσεις ενεργειακής επισήμανσης για λέβητες στερεού καυσίμου (επανεξέταση)». Υποβολή απόψεων έως 21 Δεκεμβρίου 2023.
Περισσότερα link

4. Διαβούλευση με θέμα: «Ενεργειακή απόδοση — απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου (επανεξέταση)». Υποβολή απόψεων έως 21 Δεκεμβρίου 2023. Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Approval of pesticides and herbicides in the EU» που αφορά την έγκριση φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στην Ε.Ε Περισσότερα link

2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «EU energy in figures» που αφορά την ενέργεια στην Ε.Ε. σε αριθμούς.
Περισσότερα link

3. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Common European Energy Data Space» που αφορά κοινό ευρωπαϊκό ενεργειακό χώρο δεδομένων.
Περισσότερα link

4. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Οκτώβριος 2023 (EU-Japan Centre Newsletter, October 2023)
.
Περισσότερα link

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (κωδικός προφίλ BRES20221216013) Εταιρεία από την Ισπανία που εξειδικεύεται στη διανομή και χονδρεμπόριο ζωοτροφών προσφέρει τις υπηρεσίες της σε καινοτόμους κατασκευαστές στη βιομηχανία ζωοτροφών. Ημερομηνία λήξεως: 16 Οκτωβρίου 2024.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.een.gr/epiheirimatikes-synergasies

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο «4th European AI Alliance Assembly: Leading Trustworthy AI Globally» για την τεχνητή νοημοσύνη, 16-17 Νοεμβρίου 2023, Μαδρίτη, Ισπανία. Περισσότερα link

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο «FOOD 2030: Green and resilient food systems» για πράσινα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων, 4-5 Δεκεμβρίου 2023, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Περισσότερα link

3. Ευρωπαϊκό Υβριδικό Συνέδριο «EU Agri-Food Days» για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής γεωργίας, τις τάσεις της αγοράς, την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή καινοτομία, 5-8 Δεκεμβρίου 2023, Βρυξέλλες, Βέλγιο
. Περισσότερα link

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
4. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
5. Έλληνας Επίτροπος link
6. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
7. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
8. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
9. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
10. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
11. EU Bookshop link
12. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
13. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
14. European Research & Development Newsroom link
15. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
16. European Standardisation SME Helpdesk link
17. European Commission Agrinet Portal link
18. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
19. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
20. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
21. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
22. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
23. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
24. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
25. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
26. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
27. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
28. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
29. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
30. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
31. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
32. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
33. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
34. EU Business in Japan link
35. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
36. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
37. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu

eu

een_pact

eu

your_business