e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
 

Τεύχος 7/2023

   
       
 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (B2B)
«B2B@Thessaloniki International Fair»
10-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση «B2B» παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Νικολέτα Μουρατίδου, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Marketing του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.140, e-mail mouratidou@sbe.org.gr)


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
«Anuga 2023 – Greek Matchmaking Event»
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
8-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 - ΚΟΛΩΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. Επικαιροποιημένη Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» για τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων. Σε ποιους απευθύνεται:
• Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις
• Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί. Περισσότερα link

2. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε επιχειρηματική αποστολή «Nanotech Mission to Japan» στο Τόκιο, Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) και πραγματοποιείται στις 30 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο της έκθεσης «nano tech Expo». Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συστάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νανο και μικροτεχνολογιών: (π.χ. υλικά, τεχνολογία κατασκευής) θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ για τα ταξιδιωτικά έξοδα. Δήλωση συμμετοχής έως 5 Οκτωβρίου 2023. Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επιβεβαιώνει τη στήριξη 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις προτεραιότητας στη νότια Μεσόγειο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας, τη βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης, την αύξηση της χρήσης καθαρής ενέργειας και των βιώσιμων μεταφορών, και την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα. Περισσότερα link

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων («ENVI») σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου οικολογικού σχεδιασμού της Ε.Ε. για βιώσιμα προϊόντα.
Περισσότερα link

3. Νέα υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία διαθέτει ψηφιακό εργαλείο πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος «Whistleblower Tool» με σκοπό τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα και της καινοτομίας σε υψηλά επίπεδα στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο ανώνυμα να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές ή πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού.
Περισσότερα link

4. Καινούργια πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Harnessing Talent Platform» για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών, με σκοπό να υποστηρίξει τις περιφέρειες στην αντιμετώπιση των συνεπειών της δημογραφικής αλλαγής και στον μετριασμό των προκλήσεων που συνδέονται με τη μείωση του πληθυσμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ε.Ε. Διασφαλίζει ότι οι επηρεαζόμενες περιοχές λαμβάνουν την καθοδήγηση, τις πληροφορίες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να επεξεργαστούν, να εδραιώσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προσαρμοσμένες και ολοκληρωμένες στρατηγικές για την εκπαίδευση, την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων.
Περισσότερα link

ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ - Διαβούλευση με θέμα: «Πορεία μετάβασης για ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και ψηφιακό αγροδιατροφικό οικοσύστημα». Υποβολή απόψεων έως 19 Σεπτεμβρίου 2023. Περισσότερα link

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - Ανοικτή πρόσκληση από μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων ενδυμάτων και λευκών ειδών στην Ολλανδία που αναζητά καινοτόμες λύσεις για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων καλσόν. Υποβολή αίτησης έως 4 Σεπτεμβρίου 2023.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Διαβούλευση με θέμα: «Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - αξιολόγηση των κανόνων της Ε.Ε.». Υποβολή απόψεων έως 22 Σεπτεμβρίου 2023. Περισσότερα link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Καθεστώτα στήριξης της Ε.Ε. για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (αξιολόγηση)». Υποβολή απόψεων έως 25 Σεπτεμβρίου 2023
.
Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «EU Green Deal initiatives for regions and cities» που αφορά πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε. για περιφέρειες και πόλεις. Περισσότερα link

2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Follow-up of the conference on the future of Europe - One year on» που αφορά τα αποτελέσματα της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης ένα χρόνο μετά.
Περισσότερα link

3. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Cannabis laws in Europe» που αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κάνναβη. Η αναφορά απαντάει σε σημαντικές ερωτήσεις όπως: Ποιοι κανονισμοί για την κάνναβη εξετάζονται στην Ευρώπη; Είναι νόμιμα τα καλλυντικά και τα προϊόντα ευεξίας που περιέχουν κάνναβη;
.
Περισσότερα link

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΜΠΟΡΙΟ (κωδικός προφίλ BRLT20220218002) Εταιρεία από τη Λιθουανία με κατάστημα τροφίμων αναζητά προμηθευτές λαδιών, κονσερβοποιημένων ελιών, οικιακών χημικών προϊόντων και ειδών. Ημερομηνία λήξεως: 18 Φεβρουαρίου 2024.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (κωδικός προφίλ BRES20220224022) Μηχανικός από την Ισπανία που ειδικεύεται σε εφαρμογές για βιομηχανίες αναζητά συνεργάτες που προσφέρουν λύσεις εξοικονόμησης νερού/ενέργειας για αντιπροσωπεία ή συμφωνία διανομής. Ημερομηνία λήξεως: 24 Φεβρουαρίου 2024.

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (κωδικός προφίλ BRRO20230614006) Εταιρεία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών (φυσικό δέρμα και αξεσουάρ) για ενδύματα. Ημερομηνία λήξεως: 13 Ιουνίου 2024.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.een.gr/epiheirimatikes-synergasies

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ


ΜΕΛΕΤΗ - Ανοιχτή προκήρυξη σύμβασης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, Βέλγιο), για την πραγματοποίηση μελέτης αγοράς σχετικά με τον ανταγωνισμό στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών με αριθμό: 2023/S 122-385268. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα ελληνικά ή αγγλικά): 15 Σεπτεμβρίου 2023 και τοπική ώρα 16:00. Περισσότερα link

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


1. Υβριδικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «4th European conference on Xylella fastidiosa» 20 Αυγούστου 2023, Λυών, Γαλλία, που αφορά το φυτοπαθογόνο βακτήριο Ξυλέλλα. Περισσότερα link

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «European Biotech & Pharma Virtual Partnering Conference 2023», 25 Σεπτεμβρίου – 10 Οκτωβρίου 2023, Οσάκα, Ιαπωνία στον τομέα της βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικής. Δήλωση συμμετοχής έως 3 Οκτωβρίου 2023
. Περισσότερα link

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu

eu

een_pact

eu

your_business