e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
 

Τεύχος 08/2022

   
       
 


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΜΕ ΓΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «SIAL»

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» Υποβολή αιτήσεων έως 31 Οκτωβρίου 2022. Περισσότερα link

2. Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β' κύκλος). Υποβολή αιτήσεων έως 31 Οκτωβρίου 2022. Περισσότερα link

3. 1η Προκήρυξη για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Υποβολή αιτήσεων έως 5 Δεκεμβρίου 2022. Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για μείωση της ζήτησης αερίου κατά 15% τον φετινό χειμώνα. Περισσότερα link

2. 8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον: Η Ε.Ε. σκοπεύει να μετρήσει την πρόοδο όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.
Περισσότερα link

3. Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον καπνό.
Περισσότερα link

ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μόδας (European Fashion Council) δημιούργησε ένα νέο δίκτυο οργανισμών μόδας το «European Fashion Alliance» με στόχο να ενώσουν και να αλλάξουν το ευρωπαϊκό τοπίο της μόδας για την υπεράσπιση και επιτάχυνση της μετάβασης της ευρωπαϊκής μόδας προς ένα πιο βιώσιμο, καινοτόμο, χωρίς αποκλεισμούς και δημιουργικό μέλλον. Περισσότερα link

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


Διαβούλευση με θέμα: «Υπολογισμός εκπομπών από τις μεταφορές – CountEmissions EU». Υποβολή απόψεων έως 17 Οκτωβρίου 2022.
Περισσότερα link

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.


Έκθεση υλοποίησης και αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με θέμα: «Summary of the SME Panel for the Targeted Revision of the REACH Regulation» που αφορούσε την στοχευμένη αναθεώρηση του Κανονισμού «REACH».
Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Ο Γαλάζιος Οδηγός» σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ε.Ε. για τα προϊόντα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.
Περισσότερα link

2. Ηλεκτρονική Εφημερίδα «Panorama» της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τεύχος Καλοκαίρι 2022. Περισσότερα link

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  – ENTERPRISE EUROPE NETWORK ΤΟΥ ΣΒΕ


Ημερίδα με τίτλο: «Ο ρόλος του SOLVIT στην διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την άρση εμποδίων για τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε.» σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, στο περίπτερο του Υπουργείου Οικονομικών στη 86η ΔΕΘ, 12 Σεπτεμβρίου 2022.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr)

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΔΕΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


1.
Υβριδικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «Just Transition Platform Conference» για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 24-26 Οκτωβρίου 2022. Περισσότερα link

2. Υβριδικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «Making Markets Work for People» για το περιβάλλον, 27 Οκτωβρίου 2022.
Περισσότερα link

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ «B2B»


1.
Επιχειρηματική Αποστολή στο Βιετνάμ «EU-Japan Green Business Cooperation with Vietnam» στον τομέα της πράσινης οικονομίας, 27-30 Νοεμβρίου 2022. Δήλωση συμμετοχής έως 15 Σεπτεμβρίου 2022. Περισσότερα link

2. Εικονική εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) «EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference», στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, 26-30 Σεπτεμβρίου 2022. Δήλωση συμμετοχής έως 25 Σεπτεμβρίου 2022.
Περισσότερα link

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu

eu

een_pact

eu

your_business