e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
  Τεύχος 06/2022    
       
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1.
Νέο πρόγραμμα «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική αποζημίωση)» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των γεωργών των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί αυτοί για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές. Υποβολή αιτήσεων έως 25 Ιουλίου 2022. Περισσότερα link

2. 3η προκήρυξη του προγράμματος «Business Innovation Greece» του Innovation Norway με στόχο την επιχειρηματική ανάπτυξη και καινοτομία στους ακόλουθους τομείς: Πράσινη Καινοτομία στη Βιομηχανία, Γαλάζια Ανάπτυξη και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Σκοπός του προγράμματος είναι να αυξήσει τη δημιουργία αξίας και την αειφόρο ανάπτυξη στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα. Υποβολή αιτήσεων έως 11 Αυγούστου 2022.
Περισσότερα link

3. Νέο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, με σκοπό να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία. Υποβολή αιτήσεων έως 14 Σεπτεμβρίου 2022.
Περισσότερα link

4. Νέο πρόγραμμα «Προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας» του ΟΑΕΔ το οποίο στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 άνεργους με 100% επιδότηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών για χρονικό διάστημα 7 μηνών. Υποβολή αιτήσεων από 3 Ιουνίου 2022 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Περισσότερα link

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ


1.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση 627 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής του «Brexit» σε 4 κράτη-μέλη (Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος και Ουγγαρία) για να αντισταθμίσει τις συνέπειες του «Brexit». Περισσότερα link

2. Το Eurogroup ανακοινώνει το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας της Ελλάδας και επιβεβαιώνει την αποδέσμευση της περαιτέρω δόσης των μέτρων για το χρέος.
Περισσότερα link

3. Στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 1,63 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των επιπτώσεων της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
Περισσότερα link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Περισσότερα link

5. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς και ο Νορβηγός υπουργός Πετρελαίου και Ενέργειας κ. Τέργε Άασλαντ συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τη στενή συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και Νορβηγίας στον τομέα της ενέργειας, με σκοπό την εμβάθυνση της μακροπρόθεσμης ενεργειακής εταιρικής σχέσης τους.
Περισσότερα link

6. Νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της συμβολής των εμπορικών συμφωνιών της Ε.Ε. στην προστασία του κλίματος, του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων παγκοσμίως.
Περισσότερα link

7. Νέοι κανόνες για τη μείωση του κινδύνου και της χρήσης φυτοφαρμάκων στην Ε.Ε.
Περισσότερα link

8. Οι μικρότερες αλυσίδες εφοδιασμού το κλειδί για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρώπης;
Περισσότερα link

9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση για τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα. Τα κράτη μέλη καλούνται να εγκρίνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των εργασιακών και κοινωνικών πτυχών των πολιτικών για το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον. Η σύσταση ενθαρρύνει ορισμένες δράσεις για τη στήριξη των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από την πράσινη μετάβαση, για παράδειγμα τονώνοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αγορές για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πράσινη μετάβαση θα μπορούσε, εάν εφαρμοστεί σωστά, να δημιουργήσει συνολικά περίπου 1 εκατ. πρόσθετες ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. έως το 2030 και 2 εκατ. έως το 2050, σε τομείς όπως δόμηση, πληροφορική ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Περισσότερα link

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την εισαγωγή κοινού φορτιστή.
Περισσότερα link

11. Κοινή δήλωση Ε.Ε.-Αιγύπτου για το κλίμα, την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση.
Περισσότερα link

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1.
Διαβούλευση με θέμα: «Επαγγελματικά οχήματα — βάρη και διαστάσεις (αξιολόγηση)». Υποβολή απόψεων έως 19 Ιουλίου 2022. Περισσότερα link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Βιώσιμο σύστημα τροφίμων της Ε.Ε. — νέα πρωτοβουλία». Υποβολή απόψεων έως 21 Ιουλίου 2022.
Περισσότερα link

3. Διαβούλευση με θέμα: «Νομοθεσία για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές». Υποβολή απόψεων έως 22 Ιουλίου 2022.
Περισσότερα link

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


1. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Horizon Europe, Raw materials» που αφορά χρηματοδότηση για την εξασφάλιση αξιόπιστης και απρόσκοπτης πρόσβασης στις πρώτες ύλες στην Ε.Ε.
Περισσότερα link

2. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Supporting farmers to reduce the use of chemical pesticides with the CAP» που αφορά τη στήριξη των αγροτών για τη μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων.
Περισσότερα link

3. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Ιούνιος 2022 (EU-Japan Centre Newsletter, June 2022).
Περισσότερα link

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ (κωδικός προφίλ BRPL20220516008) Εταιρεία από την Πολωνία, η οποία ειδικεύεται στη παραγωγή φυσικών καλλυντικών και κεριών, αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών όπως κερί ελαιοκράμβης, αιθέρια έλαια και αρωματικές συνθέσεις κατόπιν συνεννόησης. Ημερομηνία λήξεως: 15 Μαΐου 2023.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (κωδικός προφίλ IT03052022) Σχολή τεχνολογίας από την Ιταλία, αναζητά συνεργάτες για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων για τις τάσεις της βιομηχανίας λογισμικού στην Ελλάδα. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (κωδικός προφίλ BRES20210927001) Εταιρεία από την Ισπανία, η οποία διαθέτει ευρύ δίκτυο στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αναζητά καινοτόμα προϊόντα που σχετίζονται με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να ολοκληρώσει τον κατάλογο της. Ημερομηνία λήξεως: 12 Οκτωβρίου 2022.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr).

(Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://een.ec.europa.eu/partners)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ENTERPRISE EUROPE NETWORK ΤΟΥ ΣΒΕ


Εκδήλωση με τίτλο: «Προβλήματα και ευκαιρίες στον χώρο των μεταφορών προϊόντων εντός και εκτός Ε.Ε.», 12 Ιουλίου 2022 (10:00-13:00), στο κτίριο του ΣΒΕ στα Σφαγεία (26ης Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη). Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Περισσότερα link

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΔΕΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Διεθνές Συνέδριο σε υβριδική μορφή με τίτλο: «International Smart Textiles Conference», 21-23 Σεπτεμβρίου 2022, Weimar, Γερμανία, στον τομέα των έξυπνων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Περισσότερα link

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
eu

your_business

eu

eu


een_pact

eu

your_business