Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 05/2022    
       

Διεθνής Ημερίδα Εικονικών Επιχειρηματικών «Smart & Technical Textiles»
1 Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου 2022


Διεθνής Ημερίδα Επιχειρηματικών «B2WORTH@TorinoFashionMatch 2022»
7-9 Ιουλίου 2022


ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε επιχειρηματική αποστολή «Biotech Cluster/SME Matchmaking Mission to Japan» στην Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Bio Japan Expo» στις 11-14 Οκτωβρίου 2022. Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Υποβολή αιτήσεων έως 9 Ιουνίου 2022. Περισσότερα link

2. Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT). Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επιχειρηματικές δεξιότητες των ωφελούμενων, προκειμένου να αναπτύξουν ιδέες και καινοτόμες λύσεις, που απαντούν σε σύγχρονες προκλήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ευκαιρίες κατάρτισης, καθοδήγησης, επιχειρηματικής καθοδήγησης και δικτύωσης για γυναίκες επιχειρηματίες στον αγροδιατροφικό τομέα. θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες και απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον ευρύτερο τομέα του τρόφιμου και της αγροτικής παραγωγής. Υποβολή αιτήσεων έως 13 Ιουνίου 2022.
Περισσότερα link

3. Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές. Υποβολή αιτήσεων έως 17 Ιουνίου 2022.
Περισσότερα link

4. Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες» (Β΄ Κύκλος).Υποβολή προτάσεων έως 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.
Περισσότερα link

5. Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «AMULET» στο πλαίσιο του «Horizon Europe» για τους κλάδους της δόμησης, της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, και της αεροπορίας με στόχο να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων. Υποβολή αιτήσεων έως 30 Ιουνίου 2022.
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων για βιώσιμη ανάκαμψη. Περισσότερα link

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε αναθεωρημένο κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Στόχος των νέων κανόνων είναι ο εκσυγχρονισμός, η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η διασύνδεση των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών των κρατών μελών, ώστε να μπορέσει η Ε.Ε. να επιτύχει τους στόχους της για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Επίσης, στόχος του αναθεωρημένου κανονισμού είναι να δοθεί συνέχεια στη μέριμνα για ενοποίηση της αγοράς, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια του εφοδιασμού. Περισσότερα link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταργήσει σταδιακά το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις COVID. Περισσότερα link

4. Σημαντικά βήματα από το ταμείο «Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure (ESMI)» με συνολική επένδυση 200 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της μετάβασης της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας σε μια οικονομία ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα έως το 2050, σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Περισσότερα link

5. Πέντε έργα φάρων θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Bauhaus» με τη συμμετοχή 11 κρατών μελών (Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Σλοβενία και Πορτογαλία). Τα έργα θα δημιουργήσουν πιο βιώσιμους, συμπεριληπτικούς και όμορφους χώρους σε τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ε.Ε. και θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των πολιτών στην πράσινη μετάβαση σε τοπικό επίπεδο. Περισσότερα link

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τη συμμετοχή 100 πόλεων στην αποστολή της Ε.Ε. για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Περισσότερα link

7. Σύσταση Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας μεταξύ Ε.Ε. και Ινδίας. Περισσότερα link

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τη στρατηγική εταιρική σχέση με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου («Gulf Cooperation Council») το οποίο αποτελείται από τις ακόλουθες χώρες: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Ομάν. Περισσότερα link

9. Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της Ε.Ε. σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Παρακράτηση φόρου στην πηγή – νέο σύστημα της ΕΕ για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης». Υποβολή απόψεων έως 26 Ιουνίου 2022.
Περισσότερα link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Ειδικός φόρος κατανάλωσης για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά — αξιολόγηση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης και των φορολογικών δομών». Υποβολή απόψεων έως 4 Ιουλίου 2022.
Περισσότερα link
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Έκθεση υλοποίησης και αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με θέμα: «Sustainable Product Initiative» που αφορούσε την πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας και τις μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Περισσότερα link

2. Ηλεκτρονική εφημερίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής με τίτλο: «Panorama».
Περισσότερα link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Digitalisation in Europe 2021-2022» που αφορά την ψηφιοποίηση στην Ευρώπη 2021-2022.
Περισσότερα link

4. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Posting of workers» που αφορά τους κανόνες απόσπασης εργαζομένων στα κράτη μέλη της Ε.Ε..
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (κωδικός προφίλ BOES20201015001) Εταιρεία από την Ισπανία, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή, συντήρηση και ψύξη ποτών, έχει αναπτύξει ολοκληρωμένο σύστημα συντήρησης, ψύξεως και άμεσης διανομής για ποτά. Αναζητά συνεργάτες για τη χρήση των συστημάτων τους. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (κωδικός προφίλ TOES20210506001) Εταιρεία από την Ισπανία, η οποία ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού με βάση τις νέες τεχνολογίες, προσφέρει τεχνολογική λύση που ενσωματώνει τα φυσικά, λογικά και ανθρώπινα στοιχεία της μέσω των τεχνολογιών της επαυξημένης πραγματικότητας, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σε υπαλλήλους και διευθυντές για την αύξηση της παραγωγικότητας. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (κωδικός προφίλ DK15042022) Εταιρεία από τη Δανία, η οποία κατασκευάζει σφραγίσματα υψηλής ασφάλειας (καρφιά και κυλίνδρους ασφαλείας) στην Κίνα για τον τομέα της μεταφορικής, επιθυμεί να μεταφέρει την παραγωγή στην Ευρώπη και αναζητά συνεργάτες στην Ελλάδα για την παραγωγή των προϊόντων αυτών. Προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί στην ευρωπαϊκή αγορά, χρειάζεται να πετύχουν την τιμή των 0,08 ευρώ περίπου. Σημαντικό: το προϊόν δεν μπορεί να είναι πολύ μαλακό (πχ μόλυβδος), ή πολύ σκληρό (πρέπει να κοπεί με κόφτη μπουλονιών). Ο αρχικός όγκος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 100.000 και 200.000 μονάδων, με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγής σε διάστημα 8-12 μηνών στις 700.000 ως 1.000.000 μονάδες. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://een.ec.europa.eu/partners
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «TECHNIQUES FOR EFFECTIVE VIRTUAL COMMUNICATION WITH JAPANESE» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 14 Ιουνίου 2022 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 13 Ιουνίου 2022. Περισσότερα link
ΔΗΜ0ΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΟΙΣΜΟΙ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια μηχανών δοκιμής υδραυλικής κόπωσης και πακέτου υδραυλικής ισχύος στο The Welding Institute (Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο), με αριθμό 228580-2022. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 10 Ιουνίου 2022 και τοπική ώρα: 12:00.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr).
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
Τηλ. : 2310 539817 εσ.142
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]