Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 03/2022    
       

Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Sustainable Foodtech Solutions» στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «Anuga FoodTec 2022»
Κολονία, Γερμανία
26 Απριλίου – 2 Μαΐου 2022


Εκδήλωση Εικονικών Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Textile Connect 2022»
4-6 Μαΐου 2022


ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού». Υποβολή αιτήσεων έως 15 Απριλίου 2022. Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». Η Δράση εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια εντός των περιοχών παρέμβασης, τα οποία αλλιεργούνται με οποιαδήποτε ποικιλία επιλέξιμης δενδρώδους καλλιέργειας (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, ελιά-ελαιοποιήσιμη-βρώσιμη-διπλής κατεύθυνσης) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων καλλιεργειών. Υποβολή αιτήσεων έως 15 Απριλίου 2022.
Περισσότερα link

3. Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων του προγράμματος «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» έως 21 Μαΐου 2022.
Περισσότερα link

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Ελλάδας για εκταμίευση 3,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, βασικού εργαλείου του «NextGenerationEU». Περισσότερα link

2. Προτεραιότητές του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2023. Περισσότερα link

3. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «REPowerEU» για πιο οικονομικά προσιτή, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια. Περισσότερα link

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για τον κανονισμό σχετικά με τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM), που αποτελεί μία από τις κύριες συνιστώσες της δέσμης «Fit for 55» της Ε.Ε. Βασικός στόχος αυτού του περιβαλλοντικού μέτρου είναι η αποφυγή διαρροής άνθρακα. Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να θεσπίσουν πολιτικές τιμολόγησης ανθρακούχων εκπομπών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Περισσότερα link

5. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους νέους κανόνες της Ε.Ε. για την αποθήκευση αερίου. Περισσότερα link

6. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συμφωνούν να μειώσουν τους έμμονους οργανικούς ρύπους («persistent organic pollutants») στα απόβλητα. Περισσότερα link

7. Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πολιτική για το 2023. Περισσότερα link

8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιεί μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων για τη χρηματοδοτική στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Περισσότερα link

9. Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις ψηφιακές αγορές («Digital Markets Act – DMA»). Περισσότερα link

10. Ευρώπη χωρίς γούνες («Fur Free Europe»): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την απαγόρευση της γούνας στην Ε.Ε. Περισσότερα link

11. Νέα διαδικτυακή πύλη για την ανθεκτικότητα της προμηθευτικής αλυσίδας («Supply Chain Resilience platform») στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δικτύου Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας των Συνεργατικών Σχηματισμών (European Cluster Collaboration Platform) και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός της πλατφόρμας είναι να βοηθά τις εταιρείες να διατηρήσουν, να αναδιαρθρώσουν ή να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και την προμήθεια πρώτων υλών, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων ή/και αγαθών ή υπηρεσιών που χρειάζονται για να συνεχίσουν την παραγωγή. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «Αναθεώρηση του Κανονισμού REACH». Υποβολή απόψεων έως 20 Απριλίου 2022.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 142, email: nagy@sbe.org.gr)
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Technical Support Instrument: 2021 country factsheets – Greece» που αφορά την υποστήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη με συγκεκριμένα παραδείγματα μεταρρυθμιστικών έργων στην Ελλάδα.
Περισσότερα link

2. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «Towards a green, digital and resilient economy: our European Growth Model» που αφορά το ευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο για μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία.
Περισσότερα link

3. Αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Specialisation agreements and SMEs» που αφορά την αντιμετώπιση των ιδικών συμφωνιών βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της Ε.Ε., διερευνώντας εάν και πώς αυτοί οι κανόνες εμποδίζουν την προανταγωνιστική συνεργασία μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Περισσότερα link

4. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Africa-EU Green Energy Initiative» που αφορά επενδύσεις της Ε.Ε. στην Αφρική για την πράσινη ενέργεια.
Περισσότερα link

5. Ενημερωτικό δελτίο της Ε.Ε. με τίτλο: «EU-Africa: Global Gateway Investment Package - Digital transition» που αφορά επενδύσεις της Ε.Ε. στην Αφρική για την ψηφιακή μετάβαση.
Περισσότερα link

6. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Μάρτιος 2022 (EU-Japan Centre Newsletter, March 2022).
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ (κωδικός προφίλ BRLT20220218002) Εταιρία από την Λιθουανία με κατάστημα τροφίμων αναζητά προμηθευτές λαδιού, ελιών και χημικά οικιακής χρήσης. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (κωδικός προφίλ BRPL20220314010) Εταιρία από την Πολωνία που ειδικεύεται στην κατασκευή ενδυμάτων και λευκών ειδών από λινό αναζητά προμηθευτές λινού υφάσματος. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ (κωδικός προφίλ BRLT20210901001) Εταιρία από την Λιθουανία που ειδικεύεται στην κατασκευή πλαστικών ενισχυμένων με ίνες αναζητά υπεργολάβους. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2022.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (κωδικός προφίλ BRLT20210504001) Εταιρία από την Λιθουανία που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού αναζητά υπεργολάβους για συνεργασία στον λιθουανικό δημόσιο τομέα. Ημερομηνία λήξεως: 31 Δεκεμβρίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.142, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια διάφορων προϊόντων διατροφής και αποξηραμένων προϊόντων στο Υπουργείο Άμυνας (Λευκωσία, Κύπρος), με αριθμό 2022/S 051-132028. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 11 Απριλίου 2022 και τοπική ώρα 09:30.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539682, εσωτ.142, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – Enterprise Europe Network του ΣΒΕ

Εκδήλωση του Enterprise Europe Network του ΣΒΕ με θέμα: «Σεμινάρια Εργασίας – Συμβάσεις & Κανονισμός Εργασίας: Η Προστασία της Επιχείρησης», Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 (16:00 - 18:30΄), στις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ, 26ης Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη. Περισσότερα link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «DIGITAL APPS MARKET IN JAPAN» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 12 Απριλίου 2022 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 11 Απριλίου 2022. Περισσότερα link

2. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «CLEAN TECHNOLOGY MAPPING IN JAPAN» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 26 Απριλίου 2022 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 25 Απριλίου 2022.
Περισσότερα link

3. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «ACCESS2MARKETS SEMINAR» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 28 Απριλίου 2022 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 27 Απριλίου 2022.
Περισσότερα link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «FOODTECH 2022», 9-13 Μαρτίου 2022, Plovdiv, Βουλγαρία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών (συσκευασίας, μηχανημάτων και τεχνολογίας) Περισσότερα link

2. Διεθνής Έκθεση «AGRA 2022», 9-13 Μαρτίου 2022, Plovdiv, Βουλγαρία, στον κλάδο της γεωργίας.
Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : 2310 539817
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]