Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 11/2021    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου». Υποβολή προτάσεων έως 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00. Περισσότερα link

2. Προδημοσίευση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.1. - Εγγειοβελτιωτικά έργα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
Περισσότερα link

3. Προδημοσίευση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.3.4. - Πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την κατανομή των πόρων REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) για το 2022. Το ποσό που διατίθεται πλέον για προγραμματισμό στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και στα 27 κράτη μέλη ανέρχεται σε 11 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). Τα κονδύλια αυτά έρχονται να προστεθούν στα σχεδόν 40 δισ. ευρώ που διατέθηκαν το 2021. Τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μέτρα ανάκαμψης αυξάνοντας την ανθεκτικότητα της υγειονομικής περίθαλψης, των επιχειρήσεων και της στήριξης προς τις πλέον ευάλωτες ομάδες, ενώ παράλληλα θα συνεισφέρουν στις πράσινες και ψηφιακές προτεραιότητες για μια έξυπνη, βιώσιμη και συνεκτική ανάκαμψη. Περισσότερα link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος για μια πιο ενοποιημένη και ανθεκτική αγορά ενέργειας. Πρόκειται για κρίσιμα έργα διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών για την οικοδόμηση μιας πιο ενοποιημένης και ανθεκτικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ε.Ε. και την επίτευξη των στόχων της για την ενέργεια και το κλίμα. Περισσότερα link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 290 εκατ. ευρώ για 132 νέα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE» που αφορούν το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Αυτή η χρηματοδότηση της Ε.Ε. θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 562 εκατ. ευρώ, με έργα σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Τα νέα έργα «LIFE» θα βοηθήσουν την Ευρώπη να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, θέτουν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030, και συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη της Ε.Ε. ύστερα από την πανδημία Covid-19. Περισσότερα link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ορισμένες από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα — τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP). Η πρόταση αυτή καθορίζει πιο αυστηρά όρια γι᾽ αυτές τις ουσίες στα απόβλητα, ώστε να αποτρέπεται η εκ νέου είσοδός τους στην οικονομία. Περισσότερα link

5. Κοινή δήλωση Ε.Ε.-ΗΠΑ σχετικά με συμφωνία για τον αειφόρο χάλυβα και το αλουμίνιο. Περισσότερα link

6. Δημιουργία Διεθνούς Παρατηρητηρίου Εκπομπών Μεθανίου στο πλαίσιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον. Περισσότερα link

7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency - EMA) στην προετοιμασία ενόψει και κατά τη διάρκεια υγειονομικών κρίσεων. Ο ΕΜΑ, χάρη στην αναθεωρημένη εντολή του, θα είναι σε θέση να παρακολουθεί στενά και να μετριάζει τις ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά τη διάρκεια σοβαρών συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας, καθώς και να συμβάλλει καθοριστικά στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της ταχύτερης έγκρισης φαρμάκων που θα μπορούσαν να θεραπεύσουν ή να αποτρέψουν μια νόσο που προκαλεί κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Περισσότερα link

8. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology - ΕΙΤ) δρομολογεί τον Μηχανισμό προώθησης της κοινότητας του ΕΙΤ — Επέκταση επιχειρηματικών σχεδίων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures) με σκοπό να στηρίξει την πρωτοβουλία «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους» η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη όμορφων, βιώσιμων και συμπεριληπτικών μορφών διαβίωσης. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Ποιότητα του αέρα – αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε.». Υποβολή απόψεων έως 16 Δεκεμβρίου 2021.
Περισσότερα link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Αναθεώρηση της γενικής νομοθεσίας της Ε.Ε. για τα φαρμακευτικά προϊόντα». Υποβολή απόψεων έως 21 Δεκεμβρίου 2021.
Περισσότερα link

3. Διαβούλευση με θέμα: «Στρατηγική Δρόνων 2.0 για την Ευρώπη για την προώθηση της βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας». Υποβολή απόψεων έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «State of the Energy Union report» που αφορά την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια.
Περισσότερα link

2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Climate Action Progress Report 2021» που αφορά την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα.
Περισσότερα link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Advanced technologies for industry» που αφορά πολιτική για τη βιομηχανική ανάκαμψη και την τεχνολογία.
Περισσότερα link

4. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Solar heat for power and industry» που αφορά ηλιακή θερμότητα για την ενέργεια και τη βιομηχανία.
Περισσότερα link

5. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Key figures on Europe - 2021 edition» που αφορά βασικά στοιχεία για την Ευρώπη το 2021.
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (κωδικός προφίλ: BRMT20210212001) Εταιρία από τη Μάλτα που ειδικεύεται στην παραγωγή χειροποίητων καλλυντικών αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών. Ημερομηνία λήξεως: 13 Φεβρουαρίου 2022.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (κωδικός προφίλ: BRRO20201020001) Εταιρία από την Ρουμανία που ειδικεύεται στην παραγωγή φυσικών καλλυντικών αναζητά προμηθευτές συσκευασίας. Ημερομηνία λήξεως: 26 Απριλίου 2022.

ΔΟΜΗΣΗ (κωδικός προφίλ: BRUK20211020001) Εταιρία από το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται στον σχεδιασμό προϊόντων αναζητά κατασκευαστή αρθρωτών κατοικιών ή γραφείων εξωτερικού χώρου («garden offices») για σύναψη κοινοπραξίας. Ημερομηνία λήξεως: 26 Οκτωβρίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.402, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων στο NHS Supply Chain (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), με αριθμό: 2020/S 242-600199. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 15 Δεκεμβρίου 2021 και τοπική ώρα 16.00.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και εξαρτημάτων στο Bristol City Council (Μπρίστολ, Ηνωμένο Βασίλειο), με αριθμό: 2018/S 224-512118. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 31 Δεκεμβρίου 2021 και τοπική ώρα 16.00.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539682, εσωτ.207, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «2021 EU Agricultural Outlook», για τη γεωργία, 9-10 Δεκεμβρίου 2021. Περισσότερα link

2. Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «E-Government Conference: Human-Centric Digital Transformation of Public Sector», για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και συγκεκριμένα σχετικά με τον ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, 10 Δεκεμβρίου 2021.
Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : 2310 539817
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]