Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 10/2021    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα «Στήριξη και Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας» του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος». Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων από τις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 6 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. Περισσότερα link

2. Προδημοσίευση 2 νέων προσκλήσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για τη μείωση ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα.
Περισσότερα link

3. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κύκλου «World Class Manufacturing (WCM)» με θέμα: «In-depth analysis of Japanese manufacturing methodology with the aim of improving EU companies competitiveness», το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 7-11 Μαρτίου 2022 στην Ιαπωνία και αφορά μάνατζερ / μηχανικοί ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων με γνώσεις στον κατασκευαστικό τομέα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Υποβολή αίτησης συμμετοχής έως 25 Νοεμβρίου 2021.
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί νέο χαρτοφυλάκιο δράσεων με τίτλο «EU missions». Οι «αποστολές της Ε.Ε.» πηγάζουν από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων στους τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, η αποστολή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σχεδιάζει να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για επιδείξεις μεγάλης κλίμακας με στόχο την αντιμετώπιση μεγάλων κινδύνων που προκαλούνται από το κλίμα, όπως πλημμύρες, προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες. Περισσότερα link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο έργο για τη στήριξη της Ελλάδας μέσω του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΠΔ) για να βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει τη φυσική καταστροφή των πρόσφατων δασικών πυρκαγιών. Περισσότερα link

3. Μηδενική ρύπανση: η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη νιτρορρύπανση (με βάση στοιχεία για την περίοδο 2016-2019) δείχνει ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της νιτρορρύπανσης των υδάτων και προειδοποιεί ότι τα νιτρικά ιόντα προκαλούν ακόμη σοβαρή ρύπανση στα ύδατα της Ε.Ε. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Targeted review of the General Block Exemption Regulation (State aid): revised rules for State aid promoting the green and digital transition» που αφορά στοχευμένη αναθεώρηση του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες: αναθεωρημένοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Υποβολή απόψεων έως 8 Δεκεμβρίου 2021.
Περισσότερα link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Τουριστικές υπηρεσίες — πρωτοβουλία βραχυπρόθεσμης ενοικίασης». Υποβολή απόψεων έως 13 Δεκεμβρίου 2021.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Monitoring Business-to-Business industrial digital platforms in Europe» που αφορά συστάσεις πολιτικής για την περαιτέρω ανάπτυξη βιομηχανικών ψηφιακών πλατφορμών επιχειρηματικής δικτύωσης και συνεργασίας στην Ευρώπη.
Περισσότερα link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Transforming the machinery sector with advanced technologies» που αφορά τεχνολογικές τάσεις στη βιομηχανία μηχανημάτων.
Περισσότερα link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Questions and answers on Nitrates Directive Implementation Report» που αφορά ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για τα νιτρικά άλατα.
Περισσότερα link

4. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Οκτώβριος 2021 (EU-Japan Centre Newsletter, October 2021).
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (κωδικός προφίλ: BRPL20210614001) Εταιρία από την Πολωνία που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής προσφέρει τις υπηρεσίες της ως αντιπροσωπία. Ημερομηνία λήξεως: 7 Ιουλίου 2022.

ΤΡΟΦΙΜΑ (κωδικός προφίλ: BRXK20210702001) Εταιρία από το Κόσοβο που δραστηριοποιείται στον τομέα των υγιεινών τροφίμων προσφέρει τις υπηρεσίες της ως διανομέας. Ημερομηνία λήξεως: 9 Ιουλίου 2022.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (κωδικός προφίλ: HU30092021) Εταιρία από την Ουγγαρία που ειδικεύεται στην παραγωγή σχαρών πεζοδρομίων και κατασκευών από χάλυβα αναζητά προμηθευτές για τον σχεδιασμό και την κατασκευή προσαρμοσμένων εργαλείων, εξοπλισμού και μηχανών διάτρησης, κοπής και ανάγλυφου χάλυβα. Ημερομηνία λήξεως: 31 Οκτωβρίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.402, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια καθισμάτων και υλικού στερέωσης καθισμάτων στο Sectoral Procurement Directorate (Φλοριάνα, Μάλτα), με αριθμό: 2021/S 197-513024. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 5 Νοεμβρίου 2021 και τοπική ώρα 09.30.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια υλικών συντήρησης οδών στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας (Λευκωσία, Κύπρος), με αριθμό: 2021/S 193-501959. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα ελληνικά): 12 Νοεμβρίου 2021 και τοπική ώρα 09.00.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Ανοιχτή προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφών υπηρεσιών παροχής συμβουλών στο European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Ρέντινγκ, Ηνωμένο Βασίλειο), με αριθμό: 2021/S 194-506847. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 25 Νοεμβρίου 2021 και τοπική ώρα 15.00.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539682, εσωτ.207, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «EIT InnoEnergy: The Business Booster 2021», για την ενέργεια, 3-4 Νοεμβρίου 2021, Βερολίνο, Γερμανία. Περισσότερα link

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο σε υβριδική μορφή με τίτλο: «EU Energy Day - Hydrogen to drive the EU’s green transition», για την πράσινη μετάβαση, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Expo 2020», 14 Νοεμβρίου 2021, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Περισσότερα link

3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο σε υβριδική μορφή με τίτλο: «EIT Urban Mobility 2021 Summit with Tomorrow.Mobility World Congress», για την αστική κινητικότητα, 16-18 Νοεμβρίου 2021, Βαρκελώνη, Ισπανία.
Περισσότερα link

4. Διαδικτυακό ευρωπαϊκό σεμινάριο με τίτλο: «Access2Markets» με σκοπό την εξοικείωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Access2Markets» και κατ' επέκταση τη διευκόλυνση τους σε ό,τι αφορά την ενημέρωση αλλά και αναφορά εμποδίων πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών που μπορούν να αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, 17 Νοεμβρίου 2021.
Περισσότερα link

5. Ευρωπαϊκό Συνέδριο σε υβριδική μορφή με τίτλο: «EU Clean Air Forum», για την ατμοσφαιρική ρύπανση, 18-19 Νοεμβρίου 2021, Μαδρίτη, Ισπανία.
Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : 2310 539817
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]