Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 09/2021    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. 2ος κύκλος του προγράμματος «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID‐19. Περίοδος υποβολής αιτήσεων 1-15 Οκτωβρίου 2021. Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιφέρειες. Η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και η επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανέρχεται στα 450 € μηνιαία για την πρόσληψη ανέργων και 550 € για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών).
Περισσότερα link

3. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία». Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.960.000 €. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 €. Υποβολή αιτήσεων έως 15 Νοεμβρίου 2021.
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τα ελληνικά μέτρα για την αύξηση της πρόσβασης ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην ηλεκτρική ενέργεια. Περισσότερα link

2. Καινούργια ευρωπαϊκή αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης (ΗΕRA): προετοιμασία για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Περισσότερα link

3. Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2021) 564 final) για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα. Περισσότερα link

4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής DG REGIO για συμμετοχή σε μία από τις ομάδες εργασίας της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Platform - JTP). Αφορά περιφερειακές αρχές και πόλεις, και άλλους δημόσιους φορείς (κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, βιομηχανικοί και οικονομικοί φορείς) της Ε.Ε. που επηρεάζονται από τη μετάβαση σε μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Περισσότερα link

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιορτάζουν την καθιέρωση της «ημέρας βιολογικής παραγωγής της ΕΕ», η οποία θα διοργανώνεται κάθε χρόνο. Τα τρία θεσμικά όργανα υπέγραψαν κοινή δήλωση, με την οποία η 23η Σεπτεμβρίου καθιερώνεται στο εξής ως ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Study on EU Portals providing information for businesses on product-specific rules and taxes» που αφορά μελέτη για τις ψηφιακές πλατφόρμες της Ε.Ε. που παρέχουν πληροφορίες για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους ειδικούς κανόνες και τους φόρους των προϊόντων. Υποβολή απόψεων έως 17 Οκτωβρίου 2021.
(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 142, email: nagy@sbe.org.gr).

2. Διαβούλευση με θέμα: «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές». Υποβολή απόψεων έως 26 Οκτωβρίου 2021.
Περισσότερα link

3. Διαβούλευση με θέμα: «Αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών προϊόντων». Υποβολή απόψεων έως 15 Νοεμβρίου 2021.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Do capacity constraints trigger high growth for enterprises?» που αφορά τους περιορισμούς δυναμικότητας και αν προκαλούν υψηλή ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις.
Περισσότερα link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Smart financing for smart buildings» που αφορά έξυπνη χρηματοδότηση για έξυπνα κτίρια.
Περισσότερα link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Teleworking during the COVID-19 pandemic» που αφορά την τηλεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (κωδικός προφίλ: BRBG20200902001) Εταιρία από τη Βουλγαρία που ειδικεύεται στο εμπόριο βιολογικών γεωργικών προϊόντων αναζητά προμηθευτές βιολογικών λιπασμάτων και εντομοκτόνων από Ελλάδα. Ημερομηνία λήξεως: 25 Μαρτίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.402, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - Ανοιχτή προκήρυξη για την προμήθεια δεξαμενών, σωμάτων καλοριφέρ και λεβήτων στο Sectoral Procurement Directorate (Floriana, Μάλτα), με αριθμό: 2021/S 186-481204. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 22 Οκτωβρίου 2021 και τοπική ώρα 10.00.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539682, εσωτ.207, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Interregional Innovation Investment – I3», για τις επόμενες προκηρύξεις με στόχο την προώθηση της καινοτομίας μέσω έξυπνης εξειδίκευσης και διαπεριφερειακής συνεργασίας, 19 Οκτωβρίου 2021 Περισσότερα link

2. Διαδικτυακό συνέδριο του Κέντρου Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) με θέμα: «Cities, regions, clusters: on the road to zero carbon», 26-27 Οκτωβρίου 2021.
Περισσότερα link

3. Διαδικτυακό ευρωπαϊκό σεμινάριο με θέμα: «Waste & Material Management in the Circular Economy», για τη διαχείριση αποβλήτων και υλικών στην κυκλική οικονομία, 22-23 Νοεμβρίου 2021.
Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
6. Έλληνας Επίτροπος link
7. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
8. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
9. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
10. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία «SOLIVIT» για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων στην Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
22. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
23. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
24. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
25. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
26. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
27. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
28. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
29. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
30. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
31. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
32. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
33. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
34. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (European Chemicals Agency) link
35. EU Business in Japan link
36. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
37. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
38. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : 2310 539817
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]