Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 04/2021    
       Πρωτοβουλία του Κέντρου Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε. – Ιαπωνίας
για την προβολή ευρωπαϊκών βιολογικών προϊόντων στην Ιαπωνία

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτημα για την προβολή των προϊόντων τους στην ιαπωνική αγορά παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, τηλ. 2310 539682, εσωτ.207, e-mail
nagy@sbe.org.gr
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων στην Αρκαδία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Υποβολή αιτήσεων έως 27 Μαΐου 2021. Περισσότερα link

2. Νέα δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Ιουλίου 2021.
Περισσότερα link

3. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19. Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Περισσότερα link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιοχών στην Ε.Ε., εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022. Περισσότερα link

2. Νέο διαδικτυακό εργαλείο πληροφορικής «eConfidentiality» της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί και να οργανώνει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων εμπιστευτικότητας σε έναν ασφαλή χώρο εργασίας. Περισσότερα link

3. Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Γενικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της παραγωγής και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, η επίτευξη ποσοστού 25% των γεωργικών εκτάσεων υπό βιολογική γεωργία έως το 2030, καθώς και η ουσιαστική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Περισσότερα link
Εκδηλώσεις Επιχειρηματικής Συνεργασίας «B2B»

1. Εικονική Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «Tech4SmartCities Brokerage Event & Pitching session», 17 Ιουνίου 2021, στον τομέα των τεχνολογιών για έξυπνες πόλεις. Δήλωση συμμετοχής έως 14 Ιουνίου 2021.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539682, εσωτ.207, e-mail nagy@sbe.org.gr).

2. Εικονική και Δια Ζώσης («hybrid») Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «Biotech Cluster/SME» στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης «BioJapan Expo», 13-15 Οκτωβρίου 2021 στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Δήλωση συμμετοχής έως 27 Μαΐου 2021.
Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Έρευνα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για πολυγλωσσικούς ιστότοπους». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. με αυτοματοποιημένες λύσεις για τη μετάφραση ιστοτόπων, με τη χρήση της υπηρεσίας αυτόματης μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eTranslation, η οποία χρησιμοποιείται επί του παρόντος από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και χιλιάδες δημόσιες διοικήσεις και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε. Υποβολή απόψεων έως 31 Μαΐου 2021.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539682 εσωτ. 207, email: nagy@sbe.org.gr).

2. Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ. Συμπλήρωση σύντομου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στα αγγλικά μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Results of an EU wide comparison of quality related characteristics of branded food products – Sensory testing» που αφορά τα αποτελέσματα μιας σύγκρισης σε επίπεδο Ε.Ε. των ποιοτικών χαρακτηριστικών επώνυμων προϊόντων διατροφής.
Περισσότερα link

2. Έκδοση του European Association for SME Transfer (Transeo) με τίτλο: «Handbook on Business Transfer» σχετικά με τη μεταβίβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ (κωδικός προφίλ: BRRO20191204001) Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην διανομή ενεργειακών συστημάτων (π.χ. φωτοβολταϊκά πάνελ, ανεμογεννήτριες) προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 10 Ιουνίου 2021.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (κωδικός προφίλ: BRPT20190903001) Εταιρία από την Πορτογαλία που ειδικεύεται στη ζαχαροπλαστική αναζητά παραγωγούς - προμηθευτές αρωματικών μπαχαρικών. Ημερομηνία λήξεως: 22 Σεπτεμβρίου 2022.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (κωδικός προφίλ: BRRO20190912001) Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην κατασκευή περσίδων αναζητά παραγωγούς – προμηθευτές εξαρτημάτων για υπεργολαβία. Ημερομηνία λήξεως: 27 Σεπτεμβρίου 2021.

ΕΠΙΠΛΑ (κωδικός προφίλ: BRPL20210301001) Εταιρία από την Πολωνία που ειδικεύεται στη διανομή επίπλων προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παραγωγούς τραπεζιών, καρεκλών και άλλων επίπλων. Ημερομηνία λήξεως: 20 Μαρτίου 2022.

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ (κωδικός προφίλ: CY20210326) Εταιρία από την Κύπρο η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον κλάδο των τροφίμων σε επιχειρήσεις-πελάτες της από διάφορες χώρες αναζητά παραγωγούς αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη («4% water, low heat, spray-dried») συνολικής ποσότητας 8 τόνων σε σακούλες 25 κιλών.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Ανοιχτή προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών παροχή κατασκευαστικών εργασιών στη Λευκωσία, Κύπρο (Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής), με αριθμό: 2021/S 056-141534. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα ελληνικά): 5 Μαΐου 2021 και τοπική ώρα 11.00.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Ανοιχτή προκήρυξη για την παροχή κατασκευαστικών εργασιών στη Λευκωσία, Κύπρος (Δήμος Λευκωσίας), με αριθμό: 2021/S 061-153727. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα ελληνικά): 17 Μαΐου 2021 και τοπική ώρα 10.00.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539682, εσωτ.207, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «Certification Process and Procedures for Organic JAS (Processed organic food)» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Economic Partnership Agreement) στις 5 Μαΐου 2021 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 4 Μαΐου 2021. Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]