Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 03/2021    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση «e-λιανικό» του ΕΣΠΑ έως 5 Απριλίου 2021. Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Β’ Κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19» το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Υποβολή αιτήσεων έως 7 Μαΐου 2021.
Περισσότερα link

3. Πρόγραμμα επιχορηγήσεων «Ideas Powered for Business SME Fund» ύψους 20 εκατ. ευρώ που δημιούργησε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους. Οι χρονικές περίοδοι υποβολής αιτήσεων θα ισχύουν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: Χρονική Περίοδος Υποβολής αιτήσεων 3: 1-31 Μαΐου 2021.
Περισσότερα link
 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ε.Ε. και οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις τους για την προσαρμογή των γεωργικών ποσοστώσεων της Ε.Ε. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. Πρόκειται για το επιστέγασμα διετών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την κατανομή των εν λόγω ποσοστώσεων της Ε.Ε., καθώς ένα μέρος του όγκου παραμένει στην Ε.Ε. των 27 και ένα μέρος πηγαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με βάση τις πρόσφατες εμπορικές ροές. Η συμφωνία καλύπτει δεκάδες ποσοστώσεις και δισεκατομμύρια ευρώ εμπορίου, μεταξύ άλλων για το βόειο κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οπωροκηπευτικά και τους οίνους. Περισσότερα link

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας και για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτει η οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών. Περισσότερα link

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το «InvestEU», το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων στην Ε.Ε. Με αφετηρία την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, αποσκοπεί στην κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε.Ε. μέσω εγγύησης από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. ύψους 26,2 δισ. ευρώ που θα στηρίξει επενδυτικά έργα χρηματοπιστωτικών εταίρων, όπως ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Περισσότερα link

4. Αναβάθμιση της πρωτοβουλίας της Ε.Ε. «Connecting Europe Facility» η οποία χρηματοδοτεί έργα υποδομής (μεταφορές, ψηφιακά, ενέργεια) με την απελευθέρωση νέων κεφαλαίων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 30 δις. ευρώ για το 2021-2027. Περισσότερα link

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε συστάσεις πολιτικής για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050 το αργότερο. Απαιτούνται δεσμευτικοί στόχοι για το 2030 όσον αφορά τη χρήση υλικών και το οικολογικό αποτύπωμα της κατανάλωσής μας, οι οποίοι θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε κατηγορίας προϊόντων που διατίθεται στην αγορά της Ε.Ε., τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικούς στόχους ανά προϊόν ή/και ανά τομέα για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση το 2021, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό ώστε να συμπεριλάβει προϊόντα που δε σχετίζονται άμεσα με τον τομέα της ενέργειας. Περισσότερα link

6. Νέες ενεργειακές ετικέτες της Ε.Ε. σε ισχύ από 1 Μαρτίου 2021: Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές της Ε.Ε. να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, από 1 Μαρτίου 2021, σε όλα τα καταστήματα και τους διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής, θα ισχύει μια νέα έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της Ε.Ε. Οι νέες ετικέτες θα ισχύουν αρχικά για τέσσερις κατηγορίες προϊόντων — ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων και τηλεοράσεις (και άλλες εξωτερικές διατάξεις απεικόνισης). Περισσότερα link

7. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού το οποίο θα διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ε.Ε. όσο διαρκεί η πανδημία COVID-19. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα αποδεικνύει ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19, έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή έχει αναρρώσει από την COVID-19. Θα διατίθεται δωρεάν σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη, ώστε να διασφαλίσει την επαληθευσιμότητα όλων των πιστοποιητικών σε όλη την Ε.Ε. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Uptake of Corporate Social Responsibility (CSR) by European SMEs and start-ups» που αφορά την υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) από ευρωπαϊκές μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Υποβολή απόψεων έως 15 Απριλίου 2021.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539682 εσωτ. 207, email: nagy@sbe.org.gr).

2. Διαβούλευση με θέμα: «Review of the Communication on important projects of common European interest» που αφορά την επανεξέταση της ανακοίνωσης για σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Υποβολή απόψεων έως 20 Απριλίου 2021.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «The impact of COVID-19 on the internal market» σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στην εσωτερική αγορά.
Περισσότερα link

2. Αναφορά του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office - EPO) με τίτλο: «Intellectual property rights and firm performance in the European Union» σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την απόδοση των επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
Περισσότερα link

3. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Μάρτιος 2021 (EU-Japan Centre Newsletter, March 2021.
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ (κωδικός προφίλ: BRRO20191127001) Εταιρία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην παραγωγή παγωτού αναζητά προμηθευτές πρώτων υλών και εξοπλισμού. Ημερομηνία λήξεως: 8 Ιουλίου 2021.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (κωδικός προφίλ: BRDE20200220001) Εταιρία από τη Γερμανία που ειδικεύεται στη διανομή μηχανημάτων για την κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 26 Αυγούστου 2021.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (κωδικός προφίλ: BRUA20191218001) Εταιρία από την Ουκρανία που ειδικεύεται στη διανομή ιατρικού εξοπλισμού προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 1 Σεπτεμβρίου 2021.

ΕΝΔΥΣΗ (κωδικός προφίλ: BRPL20210216001) Εταιρία από την Πολωνία που ειδικεύεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 27 Φεβρουαρίου 2022.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (κωδικός προφίλ: NMK20210310) Εταιρία από τη Βόρεια Μακεδονία η οποία παράγει φρέσκα λαχανικά για σαλάτες (π.χ. ρόκα, σπανάκι) αναζητά προμηθευτές εκλεκτών τροφίμων.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Ανοιχτή προκήρυξη για την παροχή κατασκευαστικών εργασιών στη Λευκωσία, Κύπρος (Δήμος Λευκωσίας), με αριθμό: 2021/S 036-089039, Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα ελληνικά): 19 Απριλίου 2021 και τοπική ώρα 10.00.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Ανοιχτή προκήρυξη για την παροχή κατασκευαστικών εργασιών για κτίρια αεροδρομίων στο Δουβλίνο, Ιρλανδία (daa plc), με αριθμό: 2021/S 036-090970. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών (στα αγγλικά): 20 Απριλίου 2021 και τοπική ώρα 15.00

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail nagy@sbe.org.gr)
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Get ready for Japan», 31 Μαΐου – 11 Ιουνίου 2021. Δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Απριλίου 2021. Περισσότερα link

2. Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο: «3rd European Conference on Connected and Automated Driving», 20-22 Απριλίου 2021.
Περισσότερα link

3. Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο: «Fueling productivity and business dynamism after COVID-19», 28-29 Απριλίου 2021.
Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu

your_business


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]