Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 02/2021    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέα Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020: «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους. Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ. Υποβολή αιτήσεων έως 24 Μαρτίου 2021. Περισσότερα link

2. Νέο πρόγραμμα «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών» του ΟΑΕΔ. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας. Υποβολή αιτήσεων έως 29 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

3. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία». Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link
 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού. Το ποσό των 672,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση εθνικών μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας. Ο Μηχανισμός μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει σχετικά έργα που άρχισαν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά. Η χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη για τρία έτη και οι κυβερνήσεις της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν προχρηματοδότηση έως και 13% για τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Περισσότερα link

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε νέα χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των επενδύσεων από εταιρείες και δημόσιες υπηρεσίες που επλήγησαν από το COVID-19, παράλληλα με την επιτάχυνση της κοινωνικής στέγασης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση από εταιρείες και επιχειρηματίες που πλήττονται περισσότερο από το COVID-19 και για τη στήριξη των επενδύσεων του δημόσιου τομέα που διαφορετικά θα καθυστερούσαν από την πανδημία. Περισσότερα link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια που καθορίζονται σε αυτό και δίνοντας τη δυνατότητα μετατροπής ορισμένων επιστρεπτέων μέσων σε άμεσες επιχορηγήσεις έως το τέλος του επόμενου έτους. Περισσότερα link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα δεύτερο σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος («ΣΕΚΕΕ») για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών. Το έργο, που ονομάζεται «Ευρωπαϊκή Καινοτομία για τους Συσσωρευτές», καταρτίστηκε και κοινοποιήθηκε από κοινού από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Τα δώδεκα αυτά κράτη μέλη θα παράσχουν χρηματοδότηση ύψους έως και 2,9 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα έτη. Η δημόσια χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις ύψους επιπλέον 9 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσό υπερτριπλάσιο της δημόσιας στήριξης. Το έργο αυτό έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο ΣΕΚΕΕ στην αξιακή αλυσίδα των συσσωρευτών, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019. Περισσότερα link

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 35 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τοπικής Ενέργειας (European Local Energy Assistance - ELENA), μια κοινή πρωτοβουλία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το «ELENA» παρέχει βοήθεια για την ανάπτυξη έργων και εμπειρογνωμοσύνη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Περισσότερα link

6. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) δημιούργησε νέα ηλεκτρονική φόρμα κατάθεσης για εμπορικά σήματα, ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περισσότερα link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Uptake of Corporate Social Responsibility (CSR) by SMEs and Start-ups» που αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μικρομεσαίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Υποβολή απόψεων έως 15 Απριλίου 2021.
(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: nagy@sbe.org.gr).

2. Διαβούλευση με θέμα: «Interoperable digital public services – European Interoperability Framework evaluation & strategy» που αφορά διαλειτουργικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και την αξιολόγηση και στρατηγική του ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας. Υποβολή απόψεων έως 26 Απριλίου 2021.
Περισσότερα link

3. Διαβούλευση με θέμα: «Healthy soils – new EU soil strategy» που αφορά υγιή εδάφη και τη νέα στρατηγική της Ε.Ε. Υποβολή απόψεων έως 27 Απριλίου 2021.
Περισσότερα link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Sustainable batteries in their full life-cycle» σχετικά με βιώσιμες μπαταρίες και ο πλήρης κύκλος ζωής τους.
Περισσότερα link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Accelerating the 5G transition in Europe: How to boost investments in transformative 5G solutions» σχετικά με την επιτάχυνση της μετάβασης 5G στην Ευρώπη και πώς να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε μετασχηματιστικές λύσεις 5G».
Περισσότερα link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «The use of woody biomass for energy production in the EU» σχετικά με τη χρήση ξυλώδους βιομάζας για παραγωγή ενέργειας στην Ε.Ε.
Περισσότερα link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (αρ. προφίλ: BRRO20201218001) Εταιρία από τη Ρουμανία με 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εμπορικής εκπροσώπησης για ξένες εταιρείες στη ρουμάνικη αγορά προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 20 Ιανουαρίου 2022.

ΤΡΟΦΙΜΑ (αρ. προφίλ: BRXK20210122001) Εταιρία από το Κόσοβο που ειδικεύεται στην εισαγωγή και διανομή τροφίμων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 26 Ιανουαρίου 2022.

ΤΡΟΦΙΜΑ (αρ. προφίλ: BRFR20201124001) Εταιρία από τη Γαλλία που ειδικεύεται στην πώληση τροφίμων προσφέρει τις υπηρεσίες της με αντιπροσωπεία. Ημερομηνία λήξεως: 9 Φεβρουαρίου 2022.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Εκδηλώσεις της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας 2021 «EU Industry Days 2021», Μάρτιος 2021. Περισσότερα link

2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «The Market for Biogas Plants in Japan» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Economic Partnership Agreement) στις 6 Μαρτίου 2021 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 8 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «Trade Shows and Due Diligence: Finding Business Partners» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Economic Partnership Agreement) στις 10 Μαρτίου 2021 (10.30-11.00 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 9 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

4. Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων «Japanese Food and Beverage Days» του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας (EU-Japan Centre), 11-16 Μαρτίου 2021. Δήλωση συμμετοχής έως 8 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

5. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «Processed Agricultural Products» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Economic Partnership Agreement) στις 16 Μαρτίου 2021 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 15 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

6. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «The Olive Oil market in Japan» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Economic Partnership Agreement) στις 23 Μαρτίου 2021 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 22 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

7. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «EU-Japan.AI Project (H2020)» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Economic Partnership Agreement) στις 25 Μαρτίου 2021 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 24 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link

8. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «Tariff Rate Quotas» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Economic Partnership Agreement) στις 30 Μαρτίου 2021 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 29 Μαρτίου 2021.
Περισσότερα link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

eu

een_pact

eu


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]