Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 5/2019    
       
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και λήξη προθεσμίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν.4399/2016 Η έναρξη υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» που προβλέπεται από το Κεφάλαιο ΙΑ’ (άρθρα 59, 60 και 61) του ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52 Α’), έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου. link

2. Νέο Πρόγραμμα «Κουπόνια τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2019 (ώρα 15:00). link

3. Νέο πρόγραμμα «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ηλεία μέσω του LEADER» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουλίου 2019. link

4. Τέταρτη (4η) τροποποίηση και παράταση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014–2020 έως 15 Ιουλίου 2019. link

5. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματική Αποστολή «ICT Cluster SME Mission 2019» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της έκθεσης «Embedded Technology & IoT Technology 2019» στις 19–22 Νοεμβρίου 2019 στο Γιοκοχάμα, Ιαπωνία. Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην αποστολή: 20 Ιουνίου 2019. link

6. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κύκλου «World Class Manufacturing (WCM)» με θέμα: «How to improve productivity and reduce costs in manufacturing», το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 18-22 Νοεμβρίου 2019 στο Τόκιο, Ιαπωνία και αφορά μάνατζερ / μηχανικοί ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων με γνώσεις στον κατασκευαστικό τομέα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Υποβολή αίτησης συμμετοχής έως 4 Ιουλίου 2019. link
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Κατ’ Εξουσιοδότηση Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3 Μαΐου 2019 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας και ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας για την ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων. link

2. Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η διαφάνεια των τιμών. link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την τελική έγκριση από το Συμβούλιο των νέων κανόνων σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης με σκοπό τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων από πλαστικό. link

4. Υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων: η συμμόρφωση παραμένει υψηλή. link

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κεντρική Ασία: Νέες ευκαιρίες για ισχυρότερη εταιρική σχέση. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «Evaluation of the Guidelines on State aid for Environmental protection and Energy 2014-2020» σχετικά με την αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια 2014-2020. Υποβολή απόψεων έως 10 Ιουλίου 2019. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Θεματικής Ομάδας του δικτύου Enterprise Europe Network για Αειφόρο Δόμηση - Τεύχος Μαΐου 2019. link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - BRHU20171026001 – Εταιρεία από την Ουγγαρία που παράγει συμπληρώματα διατροφής και λειτουργικά τρόφιμα αναζητά ευρωπαϊκούς παραγωγούς σπορέλαιου ψυχρής πίεσης για την παραγωγή του. Ημερομηνία λήξης: 17 Νοεμβρίου 2019.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BODE20190412001 – Εταιρεία από τη Γερμανία η οποία έχει αναπτύξει νέες συνταγές και μεθόδους παρασκευής για προϊόντα χωρίς κρέας και γεύματα με βάση πρωτεΐνη σιταριού αναζητά παραγωγό τροφίμων για υπεργολαβία και αδειοδότηση με σκοπό την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της. Ημερομηνία λήξης: 17 Μαΐου 2020.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Translink Procurement Department) Belfast, Ηνωμένο Βασίλειο για παροχή υπηρεσιών καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά, αρ. 2019/S 102-248554. Καταληκτική ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2019 (15:30). Υποβολή αιτήσεων στα αγγλικά. link

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Beaumont Primary School) Croydon, Ηνωμένο Βασίλειο για παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 104-252470. Καταληκτική ημερομηνία: 15 Ιουλίου 2019 (12:00). Υποβολή αιτήσεων στα αγγλικά.
link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.
Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «EPA PREFERENCES ON MEAT PRODUCTS» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 11 Ιουνίου 2019 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 10 Ιουνίου 2019. link

2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «EPA PREFERENCES ON PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 18 Ιουνίου 2019 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 17 Ιουνίου 2019.
link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]