Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 4/2019    
       Αναλυτικές πληροφορίες

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες ώστε να καταστεί ευκολότερη και ασφαλέστερη η διασυνοριακή αγορά για τους καταναλωτές, και η διασυνοριακή πώληση αγαθών και ψηφιακού περιεχομένου για τις επιχειρήσεις. link

2. Έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των βασικών φακέλων της δέσμης μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους, που αφορά τις νέες ρυθμίσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. link

3. Το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σε δημόσια συνεδρίαση σχετικά με τη νέα πράσινη αρχιτεκτονική της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2020. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα «Roots» που υλοποιεί το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και με την υποστήριξη του Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC) και του Υπουργείου Εξωτερικών, που στοχεύει στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Μαΐου 2019 (προς επιβεβαίωση). link

2. Νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων του κλάδου αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην καινοτομία ή/και στην έρευνα και ανάπτυξη, στον κλάδο αγροδιατροφής. Περίοδος υποβολής αιτήσεων έως 30 Μαΐου 2019. link

3. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων MμΕ Μεταποίησης και Τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, δομικά υλικά, ένδυση – κλωστοϋφαντουργία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα. Υποβολή αιτήσεων έως 14 Ιουνίου 2019. link

4. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Υποβολή αιτήσεων έως 14 Ιουνίου 2019. link

5. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» με σκοπό την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μεσαίων Επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους. Υποβολή αιτήσεων έως 28 Ιουνίου 2019. link

6. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματική Αποστολή «BIOTECH CLUSTER SME MISSION» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στο πλαίσιο της έκθεσης «Bio Japan Expo» στις 8–11 Οκτωβρίου 2019 στο Γιοκοχάμα, Ιαπωνία. Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην αποστολή: 23 Μαΐου 2019. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «How to prepare for Brexit», σχετικά με τις επιπτώσεις της εξόδου της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «The EU nature directives», σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Ευρώπης.
link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Θεματικής Ομάδας του δικτύου Enterprise Europe Network για Αειφόρο Δόμηση - Τεύχος Μαρτίου 2019. link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ - BRCY20190404001 – Εταιρεία από την Κύπρο η οποία εξάγει κατεψυγμένα κρέατα αναζητά προμηθευτές στα πλαίσια συμφωνητικού διανομής. Ημερομηνία λήξεως: 5 Απριλίου 2020.

ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ - BRES20190410002 – Εταιρεία από την Ισπανία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της διανομής ψαρικών και θαλασσινών προϊόντων, αναζητά νέους προμηθευτές στα πλαίσια συμφωνητικού διανομής. Ημερομηνία λήξεως: 11 Απριλίου 2020.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΣΠΟΡΟΙ - BRRO20190404002 – Εταιρεία από τη Ρουμανία η οποία δραστηριοποιείται στο χονδρεμπόριο αρωματικών φυτών και σπόρων στη βιομηχανία των τροφίμων και των φαρμακευτικών προϊόντων, αναζητά διανομείς σπόρων κολιάνδρου και μουστάρδας. Ημερομηνία λήξεως: 15 Απριλίου 2020.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - BRNL20190315001 – Εταιρεία από την Ολλανδία η οποία δραστηριοποιείται στο χονδρεμπόριο αγροτικών προϊόντων αναζητά προμηθευτές λιπασμάτων. Ημερομηνία λήξεως: 3 Απριλίου 2020.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη βάση επιχειρηματικής συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://sbe.org.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
- Ανοιχτή προκήρυξη (Northampton Primary Academy Trust), Northampton, Ηνωμένο Βασίλειο, για υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 075-178622. Καταληκτική ημερομηνία: 17 Μαΐου 2019, ώρα: 14:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (West Berkshire District Council), Newbury, Ηνωμένο Βασίλειο, για υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας σχολικών ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 078-187118. Καταληκτική ημερομηνία: 20 Μαΐου 2019, ώρα: 16:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (Viking Academy Trust), Ramsgate, Ηνωμένο Βασίλειο, για υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 078-187238. Καταληκτική ημερομηνία: 20 Μαΐου 2019, ώρα: 14:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (Nova Education Trust), Nottingham, Ηνωμένο Βασίλειο, για υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 076-180970. Καταληκτική ημερομηνία: 20 Μαΐου 2019, ώρα: 19:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.
Εκδήλωση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «EU Green Week 2019», 13-17 Μαΐου 2019. Εναρκτήρια εκδήλωση στις 13 Μαΐου 2019, Βαρσοβία, Πολωνία. Συνέδριο στις 15-17 Μαΐου 2019, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «Cross cultural issues: following up on a business trip to japan: being remembered!», 14 Μαΐου 2019 (10.00-11.00 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 13 Μαΐου 2019.
link

3. Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Connecting ecosystems: Bridge. Inspire. Change», σχετικά με την ψηφιοποίηση και το χάσμα δεξιοτήτων, την κυκλική οικονομία, την κοινή αξία και τον κοινωνικό αντίκτυπο, 14-16 Μαΐου 2019, Βουκουρέστι, Ρουμανία.
link

4. Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «European Maritime Day 2019» για τη «μπλε» επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις επενδύσεις με στόχο να μετασχηματιστούν οι παραδοσιακοί θαλάσσιοι τομείς και να ενισχυθούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες και αλυσίδες αξίας, 16-17 Μαΐου 2019, Λισαβόνα, Πορτογαλία.
link

5. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «EPA preferences on dairy products», 21 Μαΐου 2019 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 20 Μαΐου 2019.
link

6. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «Cross Cultural Issues: Hosting a Japanese business delegation: planning for success», 28 Μαΐου 2019 (10.00-11.00 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 27 Μαΐου 2019.
link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο «REGATEC 2019», 20–21 Μαΐου 2019, Μάλμο, Σουηδία, στον κλάδο της τεχνολογίας αερίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. link
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "Β2Β"

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «Free From Functional & Health Ingredients Matchmaking 2019», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Free From Functional Food Expo», 28-29 Μαΐου 2019, Βαρκελώνη, Ισπανία, στον κλάδο των λειτουργικών και υγιεινών τροφίμων. Δήλωση συμμετοχής έως 23 Μαΐου 2019.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής «E² Tech4Cities 2019 – Energy & Efficiency Technologies for cities Brokerage & pitching event», στο πλαίσιο του συνεδρίου «EU Sustainable Energy», 20 Ιουνίου 2019, Βρυξέλλες, Βέλγιο στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας και της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. Δήλωση συμμετοχής έως 14 Ιουνίου 2019.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail nagy@sbe.org.gr
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]