Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 3/2019    
       

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Προϋπολογισμός της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027: H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία χρηματοδότησης για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση θα εστιάζει στην προστασία του περιβάλλοντος και στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, στη στήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, στην αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα και στη μεγαλύτερη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ενεργειακή παραγωγή. link

2. Τα πρώτα πρότυπα της Ε.Ε. για τη μείωση της ρύπανσης από τα φορτηγά: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε «ανεπίσημη» συμφωνία σχετικά με κανονισμό που ορίζει, για πρώτη φορά στην ΕΕ, αυστηρά πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα φορτηγά. link

3. Νέα σήματα ενεργειακής απόδοσης της Ε.Ε. για 6 ομάδες προϊόντων (5 ομάδες οικιακών συσκευών και μια νέα ομάδα ψυκτικών συσκευών με λειτουργία άμεσης πώλησης που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα και τις αυτόματες μηχανές πώλησης). link

4. Το σύστημα ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα έχει βελτιωθεί, αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερα. Το σύστημα ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα στην Ε.Ε. έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά ορισμένες δυσκολίες παραμένουν, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Απαιτούνται περαιτέρω μέτρα τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υφίστανται στα κράτη μέλη και την εποπτεία των εισαγωγών, καθώς και της ανιχνευσιμότητας του προϊόντος, λένε οι ελεγκτές της Ε.Ε. link

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες για να βοηθήσει τους ασφαλιστές να επενδύσουν σε μετοχικό και ιδιωτικό χρέος και να παράσχουν μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή χρηματοδότηση. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Πρόγραμμα του Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και την τόνωση της απασχόλησης. Υποβολή αιτήσεων έως 10 Μαΐου 2019. link

2. Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Χαλκιδική μέσω του LEADER» με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Υποβολή αιτήσεων έως 20 Μαΐου 2019. link

3. Δημοσίευση Β' Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Υποβολή αιτήσεων από 28 Μαρτίου έως 29 Μαΐου 2019. link

4. Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας. link

5. Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του HORIZON 2020 «INNOWWIDE» χρηματοδότησης καινοτόμων ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχεται σε ευρωπαϊκές υφιστάμενες νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφάλαιο εκκίνησης (seed funding) για υποστήριξη προσπαθειών διερεύνησης νέων αγορών (αναπτυσσόμενων χωρών, μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών και αναπτυγμένων χωρών), συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαΐου 2019 (12:00 CEST). link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «list of candidate Projects of Common Interest in gas infrastructure» για τον κατάλογο υποψήφιων έργων κοινού ενδιαφέροντος για την υποδομή φυσικού αερίου. Υποβολή απόψεων έως 20 Μαΐου 2019. link

2. Διαβούλευση με θέμα: «list of candidate Projects of Common Interest in smart grids» για τον κατάλογο των υποψήφιων έργων κοινού ενδιαφέροντος για τα έξυπνα δίκτυα. Υποβολή απόψεων έως 9 Ιουνίου 2019. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «ΦΠΑ για επιχειρήσεις, Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα σας».
link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «2018 EU trade defence report», σχετικά με την εμπορική άμυνα της Ε.Ε. και την αποτελεσματική προστασία από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
link

3. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Μάρτιος 2019 (EU-Japan Centre Newsletter, March 2019). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ – BRPL20190311001 – Εταιρεία από την Πολωνία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής επίπλων, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε κατασκευαστές τραπεζιών, καρεκλών και άλλων επίπλων. Ημερομηνία λήξεως: 13 Μαρτίου 2020.

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - BRCY20190226001 – Προμηθευτής ειδών οικιακών και ξενοδοχειακών προϊόντων από την Κύπρο προσφέρει τις υπηρεσίες διανομής του. Ημερομηνία λήξεως: 19 Μαρτίου 2020.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Burdett-Coutts and Townshend Foundation CE Primary School), Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο για υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολικού ιδρύματος με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 055-127069. Καταληκτική ημερομηνία: 19 Απριλίου 2019, ώρα: 14:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Edward Wilson Primary), Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο για υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολικών ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 055-127069. Καταληκτική ημερομηνία: 19 Απριλίου 2019, ώρα: 14:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Chancery Education Trust), Kent, Ηνωμένο Βασίλειο για υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολικού ιδρύματος με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 054-124878. Καταληκτική ημερομηνία: 24 Απριλίου 2019, ώρα: 14:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (ΕΛ.ΔΥ.Κ.), Λευκωσία, Κύπρος, για την προμήθεια φρούτων, λαχανικών και ξηρών καρπών, αρ. 2019/S 056-128799. Καταληκτική ημερομηνία: 28 Απριλίου 2019. Υποβολή αιτήσεων στην ελληνική γλώσσα. link

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (North Yorkshire Primary School Group), Ripon, Ηνωμένο Βασίλειο για υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολικού ιδρύματος με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 056-129601. Καταληκτική ημερομηνία: 8 Μαΐου 2019, ώρα: 15:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.
Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «EPA PREFERENCES ON WINES AND SPIRITS & BEERS», 9 Απριλίου 2019 (10.30-11.30 CET). Δήλωση συμμετοχής έως 8 Απριλίου 2019. link

2. Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας με τίτλο «The future of manufacturing in Europe», 11 Απριλίου 2019, Βρυξέλλες Βέλγιο.
link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.
Διεθνής Έκθεση «NEFTEGAS EXPO 2019», 15–18 Απριλίου 2019, Μόσχα, Ρωσία στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. link

2. Διεθνής Έκθεση «SAVE THE PLANET 2019», 16–18 Απριίου 2019, Σόφια, Βουλγαρία στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
link

3. Διεθνής Έκθεση «GREEN BUSINESS WEEK 2019», 21-23 Μαΐου 2019, Λισαβόνα, Πορτογαλία στον κλάδο της προστασίας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης, καθώς και τη διαχείριση και επεξεργασία υδάτων.
link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]