Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΕ header
    Τεύχος 2/2019    
       
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει την αναβάθμιση του ελληνικού δικτύου ηλεκτρισμού με 255 εκατ. ευρώ. link

2. Επαναφορά των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση ύψους 116,1 εκατ. ευρώ για τα πιο πρόσφατα ολοκληρωμένα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει έργα στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. link

4. Καθαρή κινητικότητα: Βάζοντας τέλος στα ρυπογόνα φορτηγά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τα πρώτα πρότυπα της Ε.Ε. για τη μείωση της ρύπανσης από τα φορτηγά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε «ανεπίσημη» συμφωνία σχετικά με κανονισμό που ορίζει, για πρώτη φορά στην Ε.Ε., αυστηρά πρότυπα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα φορτηγά. link

5. Η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε. - Ιαπωνίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2019. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019» με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2018 έως την 28η Φεβρουαρίου 2019. Υποβολή αιτήσεων έως 15 Απριλίου 2019. link

2. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η επιχορήγηση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου, και είναι συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Υποβολή αιτήσεων έως 6 Μαϊου 2019. link

3. Νέο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
α) στο λιανικό εμπόριο
β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
γ) στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας,
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Υποβολή αιτήσεων έως 9 Μαΐου 2019. link

4. Νέο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, ενώ η επιδότηση από 20.000€ έως 200.000€. Υποβολή αιτήσεων από 20 Φεβρουαρίου 2019 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. link

5. Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» για 5.000 άνεργους, στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από τις 20 Φεβρουαρίου 2019, έως ότου καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις του προγράμματος. link

6. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε επιχειρηματική αποστολή «How to improve productivity and reduce costs in manufacturing» στην Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) και πραγματοποιείται στις 24-28 Ιουνίου 2019. Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Υποβολή αίτησης έως 21 Μαρτίου 2019. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση «The role of the euro in the field of energy» σχετικά με το ρόλο του ευρώ στον τομέα της ενέργειας. Yποβολή απόψεων έως 31 Μαρτίου 2019. link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Targeted Consultation of Interested Sectors on the Revision of the Emissions Trading System (ETS) State aid Guidelines» που αφορά την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS). Υποβολή απόψεων έως 9 Απριλίου 2019. link

3. Διαβούλευση με θέμα: «Recovery of unlawful and incompatible State aid» που αφορά την ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων. Υποβολή απόψεων έως 29 Απριλίου 2019. link

4. Διαβούλευση με θέμα: «Evaluation of Food Contact Materials» που αφορά την αξιολόγηση της νομοθεσίας για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Υποβολή απόψεων έως 29 Απριλίου 2019.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: nagy@sbe.org.gr)
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Πληρωμές, δάνεια και επενδύσεις στην ΕΕ». Όσοι σκοπεύουν πληρώσουν, να δανειστούν ή να επενδύσουν σε άλλη χώρα της Ε.Ε., έχουν ορισμένα δικαιώματα.
link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ - BRCZ20190131001 - Εταιρεία από την Τσεχία που ειδικεύεται στην αποθήκευση, εμπορία και διανομή προϊόντων προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 29 Φεβρουαρίου 2020.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - BRRO20190123001 - Εταιρεία από την Ρουμανία που ειδικεύεται στην διανομή δομικών υλικών προσφέρει τις υπηρεσίες της σε προμηθευτές εργαλείων χειρός και αφρού πολυουρεθάνης. Ημερομηνία λήξεως: 16 Φεβρουαρίου 2020.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail: nagy@sbe.org.gr
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Plymouth City Council), Plymouth, Ηνωμένο Βασίλειο για την τροφοδοσία έτοιμων γευμάτων, αρ. 2019/S 044-100878. Καταληκτική ημερομηνία: 29 Απριλίου 2019, ώρα: 14:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «CROSS CULTURAL ISSUES: BUSINESS COMMUNICATION & STYLES COMPARISON BETWEEN JAPAN AND EUROPE», 19 Μαρτίου 2019. Δήλωση συμμετοχής έως 18 Μαρτίου 2019. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : sbe.org.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

Ο ΣΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]