Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
    Τεύχος 1/2019    
       


Επιχειρηματική Αποστολή στο Κάιρο
5-6 Μαρτίου 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, μειώσεις των προσαυξήσεων που χρηματοδοτούν τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις της Ελλάδας. link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα σύστημα κουπονιών με στόχο την υποστήριξη της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο στην Ελλάδα. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Επενδυτικά Σχέδια από 10.000€ έως 150.000€. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 6 Φεβρουαρίου έως 19 Απριλίου 2019. link

2. 2η Τροποποίηση του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός» για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. link

3. Έναρξη 3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα του ν.4399/16 του Αναπτυξιακού Νόμου. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για διαλειτουργικές λύσεις για τις διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Υποβολή απόψεων έως 1 Μαρτίου 2019. link

2. Διαβούλευση για την αξιολόγηση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Υποβολή απόψεων έως 4 Μαρτίου 2019. link

3. Διαβούλευση για την αξιολόγηση του κανονισμού για τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. Υποβολή απόψεων έως 3 Απριλίου 2019. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Free China IPR advice for European SMEs», η οποία αφορά την παροχή δωρεάν πληροφοριών και υπηρεσιών με τη μορφή εμπιστευτικών συμβουλών για την πνευματική ιδιοκτησία και συναφή θέματα, καθώς και για κατάρτιση, υλικό και ηλεκτρονικούς πόρους.
link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «A sustainable bioeconomy for Europe» για την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος: επικαιροποιημένη στρατηγική για τη βιοϊονομία.
link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Precision farming», για την υιοθέτηση τεχνικών γεωργικής ακρίβειας οι οποίες θα επιτρέπουν στην ΕΕ να αυξήσει τη γεωργική της παραγωγή, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής.
link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΒRTW20180907001 - Εταιρεία από την Ταϊβάν που ειδικεύεται στο εμπόριο τροφίμων προσφέρεις τις υπηρεσίες της σε Ευρωπαίους παραγωγούς/προμηθευτές ως διανομέας ή αντιπροσωπεία. Ημερομηνία λήξεως: 16 Νοεμβρίου 2019.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - BRRO20181114001 - Εταιρεία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται στην εισαγωγή και διανομή προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά νέους προμηθευτές. Ημερομηνία λήξεως: 10 Ιανουαρίου 2020.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Willowfield School), Walthamstow, Ηνωμένο Βασίλειο για υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολικού ιδρύματος με έτοιμα γεύματα, αρ. 2019/S 009-016577. Καταληκτική ημερομηνία: 13 Φεβρουαρίου 2019, ώρα: 15:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.
Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «All about starting a business in Japan: legal approach», 12 Φεβρουαρίου 2019. Δήλωση συμμετοχής έως 11 Φεβρουαρίου 2019. link

2. Εκδήλωση της Ε.Ε. με τίτλο: «Covenant of Mayors Investment Forum – Energy efficiency finance market place», 19-20 Φεβρουαρίου 2019, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
link

3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «EU-Japan collaboration for breakthrough in innovations in smart cities», 26 Φεβρουαρίου 2019. Δήλωση συμμετοχής έως 25 Φεβρουαρίου 2019.
link
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Β2Β

1.
Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «B2B@BATIBOUW 2019», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «BATIBOUW 2019», 21-22 Φεβρουαρίου 2019, Βρυξέλλες, Βέλγιο στον κλάδο της δόμησης και της ανακαίνησης. Δήλωση συμμετοχής έως 8 Φεβρουαρίου 2019.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «Futurebuild Matchmaking 2019 (Previously Ecobuild)», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «Futurebuild 2019», 6 Μαρτίου 2019, Λονδίνο, Αγγλία στον κλάδο της αειφόρου δόμησης. Δήλωση συμμετοχής έως 4 Μαρτίου 2019.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Ο ΣΒΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]