Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
    Τεύχος 12/2018    
       


Επιχειρηματική Αποστολή
στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη
10-11 Ιανουαρίου 2019


Επιχειρηματική Αποστολή
στο πλαίσιο της έκθεσης «Anufood Brazil»
Σάο Πάολο, Μπέλο Οριζόντε και Κουριτίμπα, Βραζιλία
10-15 Μαρτίου 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την 31η Μαΐου 2019, βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. link

2. Τα 19 κράτη μέλη υπέβαλαν σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019. Η Ελλάδα αποτελεί μέρος αυτής της άσκησης για πρώτη φορά μετά το τέλος του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής. link

3. Η Ε.Ε. θεσπίζει καλύτερους και σαφέστερους κανόνες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά την Οδηγία (2006/2004/ΕΕ) για τις πωλήσεις αγαθών, στόχος της οποίας είναι να παρέχει συνεκτικό νομικό πλαίσιο για όλη την Ε.Ε., διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Η Οδηγία καλύπτει τις συναλλαγές εξ αποστάσεως (μεταξύ άλλων μέσω διαδικτύου), καθώς και τις πωλήσεις δια ζώσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και να παρασχεθεί περισσότερη σαφήνεια για τους καταναλωτές. link

4. Έως το 2030, η Ε.Ε. θα πρέπει να παράγει το 32 % της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές και να έχει επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο ενεργειακής απόδοσης του 32,5 %. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται σε πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και αναθεωρημένη οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. link

5. Νέοι κανόνες της Ε.Ε. θα διευκολύνουν την πρόσβαση των οργανικών λιπασμάτων και των λιπασμάτων με βάση τα απόβλητα στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου» του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), Τεχνολογίες Πληροφορικές και Επικοινωνιών και νεανική επιχειρηματικότητα, υγεία – ευεξία. Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Υποβολή αιτήσεων έως 28 Φεβρουαρίου 2019. link

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας. Υποβολή αιτήσεων από 28 Νοεμβρίου 2018 έως ότου καλυφθούν και οι 6.000 θέσεις εργασίας του προγράμματος. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση της Ε.Ε. για την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B data sharing). Υποβολή απόψεων έως 7 Ιανουαρίου 2019.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: m.nagy@sbbe.gr).

2. Διαβούλευση σχετικά με ένα πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε. που συμβάλλει στην κυκλική οικονομία (circular economy). Υποβολή απόψεων έως 24 Ιανουαρίου 2019. link

3. Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων για την δωρεάν κατανομή στο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (EU Emissions Trading System) της Ε.Ε. Υποβολή απόψεων έως 22 Φεβρουαρίου 2019. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «A guide to EU funding». Σε ανταπόκριση της εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομίας και των επιπτώσεών της στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σύνολο προγραμμάτων για την τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Χρηματοδότηση της επιχείρησής σας στην Ε.Ε.», για όσους σκοπεύουν να χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση τους εντός Ε.Ε.
link

3. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Δεκέμβριος 2018 (EU-Japan Centre Newsletter, December 2018). link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

1. Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Θεματικής Ομάδας του δικτύου Enterprise Europe Network για Αειφόρο Δόμηση - Τεύχος Μαρτίου 2018. link

2. Ηλεκτρονική Εφημερίδα της Θεματικής Ομάδας του δικτύου Enterprise Europe Network για Αειφόρο Δόμηση - Τεύχος Νοεμβρίου 2018. link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BRRS20181118001 – Εταιρεία από τη Σερβία που ειδικεύεται στη διανομή ψαριών και θαλασσινών προσφέρει τις υπηρεσίες της σε νέους παραγωγούς / προμηθευτές αυτών των προϊόντων. Ημερομηνία λήξεως: 6 Δεκεμβρίου 2019.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (Coventry College), Coventry, Ηνωμένο Βασίλειο για υπηρεσίες τροφοδοσίας επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα, αρ. 2018/S 237-541507. Καταληκτική ημερομηνία: 9 Ιανουαρίου 2019. Ώρα: 14:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (Independent Schools Catering Consultancy {ISCC}), Barnet, Ηνωμένο Βασίλειο για υπηρεσίες τροφοδοσίας σε σχολείο, αρ. 2018/S 239-546193. Καταληκτική ημερομηνία: 14 Ιανουαρίου 2019. Ώρα: 14:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα.
link

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (TUCO Ltd), Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο, για την προμήθεια και διανομή ειδών διατροφής vegan και vegetarian, αρ. 2018/S 235-536943. Καταληκτική ημερομηνία: 18 Ιανουαρίου 2019. Ώρα: 17:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα.
link

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (Four Saints Primary Schools), Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο για υπηρεσίες τροφοδοσίας σε σχολεία με έτοιμα γεύματα, αρ. 2018/S 237-541547. Καταληκτική ημερομηνία: 25 Ιανουαρίου 2019. Ώρα: 11:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα.
link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.
Ενημερωτική Ημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «Horizon 2020 energy efficiency information day», 22 Ιανουαρίου 2019, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «Waste Management in the Circular Economy 2019», 25-26 Φεβρουαρίου 2019, Βερολίνο, Γερμανία.
link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Διεθνής Έκθεση «BOUW & RENO», 12-20 Ιανουαρίου 2019, Antwerp, Βέλγιο στον κλάδο της δόμησης. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Ο ΣΒΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]