Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
    Τεύχος 11/2018    
       
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι τα βουλγαρικά και ελληνικά σχέδια στήριξης της κατασκευής και της λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου είναι σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων. Το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ε.Ε. χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. link

2. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) εξέδωσε στις 26 Οκτωβρίου 2018, τις προτεραιότητες τις οποίες τα Ευρωπαϊκά όργανα εφαρμογής θα λάβουν υπόψη, στα πλαίσια της εξέτασης των οικονομικών καταστάσεων του 2018, των εγγεγραμμένων εταιρειών. Αυτές οι προτεραιότητες ορίζονται στην ετήσια Δημόσια Δήλωση η οποία αφορά τις κοινές προτεραιότητες που έχουν τα Ευρωπαϊκά όργανα εφαρμογής. Η συγκεκριμένη δήλωση προωθεί τη συνεχή εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS), καθώς και άλλες οικονομικές και μη χρηματοοικονομικές απαιτήσεις αναφοράς. link

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον γεωργικό τομέα. Η έκθεση δείχνει ότι οι εργασίες των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού μπορούν να βοηθήσουν τους γεωργούς να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους κατά την πώληση των προϊόντων τους σε μεγάλους αγοραστές και συνεταιρισμούς. link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που στηρίζουν τη φύση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη μετάβαση της Ε.Ε. προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. link

5. Η Ε.Ε. αναλαμβάνει δράση για να μειώσει τη ρύπανση από τα πλαστικά, θεσπίζοντας αυστηρούς νέους περιορισμούς για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Κατά τη σημερινή τους σύνοδο, οι πρέσβεις των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων διαμόρφωσαν τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά σχετική πρόταση για την έκδοση νέας οδηγίας στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ε.Ε. να προστατεύσει το περιβάλλον και να καθαρίσει τις θάλασσες. link

6. Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους Ευρωπαίους. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Ιανουαρίου 2019. link

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» Δράση 10.2.1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υποβολή αιτήσεων 1-31 Ιανουαρίου 2019. link

3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» Δράση 10.1.09 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υποβολή αιτήσεων 1-31 Ιανουαρίου 2019. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση σχετικά με τις αρχές και τις κατευθύνσεις ως προς την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B data sharing). Υποβολή απόψεων έως 15 Ιανουαρίου 2019

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης του Enterprise Europe Network – Hellas, του ΣΒΒΕ τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: m.nagy@sbbe.gr
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «The Juncker Commission’s Ten Priorities: State of Play in autumn 2018», για τις δέκα προτεραιότητες της επιτροπής του Juncker.
link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «EU Industrial Emissions Rules in Action: A Cleaner Industry for a Cleaner Environment», για τους κανόνες βιομηχανικών εκπομπών.
link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Bioeconomy» για τη βιοοικονομία.
link

4. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Pathways to reduce greenhouse gas emissions», για τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BRRO20181004001 – Εταιρεία από τη Ρουμανία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των εισαγωγών-εξαγωγών πρώτων υλών και σπόρων, αναζητεί παραγωγό ή προμηθευτή ξηρών καρπών, σπόρων, αποξηραμένων φρούτων και λάδι καρύδας. Ημερομηνία λήξεως: 27 Οκτωβρίου 2019.

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - BRSE20181010001 - Εταιρεία από τη Σουηδία η οποία παράγει βιολογική λεμονάδα αναζητά κατασκευαστές πλαστικών συσκευασιών («Bag-in-box»). Ημερομηνία λήξεως: 23 Οκτωβρίου 2019.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΛΩΝ - BRUA20180904001 – Εταιρεία από την Ουκρανία η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή επίπλων, φωτισμού και διακόσμησης αναζητά νέους προμηθευτές. Ημερομηνία λήξεως: 3 Νοεμβρίου 2019.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ - BRIE20180802001 - Εταιρεία από τη Βορειοδυτική Ιρλανδία επιδιώκει συμφωνία κατασκευής ή εξωτερικής ανάθεσης με κατασκευαστές πλαστικών δεξαμενών, αντλιών ψεκασμού και αργαλειών καλωδίωσης. Ημερομηνία λήξεως: 13 Νοεμβρίου 2019.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κα Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης, του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΟΜΗΣΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (Renfrewshire Council), Paisley, Ηνωμένο Βασίλειο για στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης, αρ. 2018/S 211-481515. Καταληκτική ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2018 ώρα: 14:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.
Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «CROSS-CULTURAL ISSUES: NEGOTIATIONS AND CLOSING THE DEAL (PART 4)», 4 Δεκεμβρίου 2018. Δήλωση συμμετοχής έως 3 Δεκεμβρίου 2018. link

2. Εκδήλωση της Ε.Ε. με τίτλο: «Boosting Circularity among SMEs» για την κυκλική οικονομία, 6-7 Δεκεμβρίου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
link

3. 6η Ημέρα Ενέργειας της Ε.Ε.,11 Δεκεμβρίου 2018, Κατοβίτσε, Πολωνία.
link

4. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «EU-Japan EPA and Public Procurement», 13 Δεκεμβρίου 2018. Δήλωση συμμετοχής έως 12 Δεκεμβρίου 2018.
link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Διεθνής Έκθεση «EDEN 3000 2018», 30 Δεκεμβρίου 2018 - 2 Ιανουαρίου 2019, Μπρνο, Τσεχία, στον κλάδο της δόμησης και των δομικών υλικών. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.




eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Ο Ο ΣΒΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]