Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
    Τεύχος 10/2018    
       

Φόρμα συμμετοχής και αναλυτικές πληροφορίες της Επιχειρηματικής Αποστολής μπορείτε να βρείτε εδώ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη χρηματοδότηση ύψους 306 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου E65. link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις απαραίτητες βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην Ε.Ε. link

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέο σχέδιο δράσης των τελωνείων της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το νέο σχέδιο δράσης θα καλύπτει τα έτη 2018 έως 2022. link

4. Νέα στρατηγική για τη βιοοικονομία για μια βιώσιμη Ευρώπη. link

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης. link

6. Εγκρίθηκαν από τους ευρωβουλευτές νέοι κανόνες με στόχο την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία μη προσωπικών δεδομένων εντός της Ε.Ε. για εταιρείες και δημόσιες αρχές. link

7. Καινούργια ευρωπαϊκή σήμανση για τα καύσιμα. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι 31 Οκτωβρίου 2018. link

2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΣΠΑ για την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, είναι 31 Οκτωβρίου 2018. link

3. Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης». Υποβολή αιτήσεων έως 31 Οκτωβρίου 2018. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Availability of short term export credit insurance for exports to Greece» για τη διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές στην Ελλάδα. Υποβολή απόψεων έως 11 Νοεμβρίου 2018. link

2. Διαβούλευση με θέμα: «Guidance on feed additives and the environment» για τα πρόσθετα ζωοτροφών και το περιβάλλον. Υποβολή απόψεων έως 19 Νοεμβρίου 2018. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Smarter, greener, more inclusive - indicators to support the Europe 2020 strategy» για τους δείκτες στήριξης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». link

2. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Οκτώβριος 2018 (EU-Japan Centre Newsletter, October 2018). link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ευρωπαϊκό Φόρουμ με τίτλο: «Clean Energy for EU Islands» για την καθαρή ενέργεια, 5 Νοεμβρίου 2018, Λανζαρότε, Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία. link

2. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «Global Europe as an investment destination» για την ενιαία αγορά ως οδηγός επενδύσεων στην Ευρώπη, 5 Νοεμβρίου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «How can my SME benefit from the preferential rates linked to the Rules of Origin?», 8 Νοεμβρίου 2018. Δήλωση συμμετοχής έως 7 Νοεμβρίου 2018. link

4. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «International Product Safety Week 2018» για την ασφάλεια των προϊόντων, 12-15 Νοεμβρίου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

5. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «EU Raw Materials Week 2018» για τα πρώτα ύλη, 12-16 Νοεμβρίου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

6. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «SME Assembly» για ευρωπαϊκή πολιτική που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 19-21 Νοεμβρίου 2018, Γκρατς, Αυστρία. link

7. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «ECOVATION 2018 – Innovation and Sustainability in Public Procurement» για την καινοτομία και βιωσιμότητα στις δημόσιες συμβάσεις, 26-27 Νοεμβρίου 2018, Βιέννη, Αυστρία. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.
Διεθνής Έκθεση «FAST TEXTILE - ΙΝΤΕRNATIONAL TEXTILE FAIR», 22-24 Νοεμβρίου 2018, Warsaw, Πολωνία, στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. link

2. Διεθνής Έκθεση «FOODPACK - ISRAFOOD», 27-29 Νοεμβρίου 2018, Tel Aviv, Ισραήλ, στον κλάδο των τροφίμων (συσκευασία και τρόφιμα).
link

3. Διεθνής Έκθεση «RENEXPO – RENEXPO INTERHYDRO AUSTRIA», 29-30 Νοεμβρίου 2018, Salzburg, Αυστρία, στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, της υδροδυναμικής, και της παραγωγής ενέργειας.
link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail με την ιδιότητα μέλους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Ο Ο ΣΒΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).
 

[UNSUBSCRIBE_URL][WEB_VERSION_URL]