Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
    Τεύχος 7/2018    
       
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει απόφαση για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα με σκοπό να υποστηριχθεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). link

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Eurobank υπέγραψαν δύο νέες δανειακές συμβάσεις: 100 εκατ. Ευρώ για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίος κεφαλαιοποίησης, 50 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση μέσω της Eurobank Leasing, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίος κεφαλαιοποίησης που θέλουν να μισθώσουν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. link

3. Πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή και τις αγορές στον τομέα της γεωργίας. link

4. ΦΠΑ και δασμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Ε.Ε. link

5. Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας 2018: H Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει το πλεονέκτημά της στην καινοτομία. link

6. Προϋπολογισμός της Ε.Ε.: Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020. link

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έναν νέο κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Ο κώδικας παρέχει καθοδήγηση στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την καθημερινή διεξαγωγή των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους, η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα τους. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 18-29 του ΟΑΕΔ. link

2. 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». link

3. 5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Widening actions in Horizon 2020» σχετικά με τη γεφύρωση του χάσματος, της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη. link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Mission-oriented research & innovation in the European Union» σχετικά με μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων για την προώθηση της ανάπτυξης με γνώμονα την καινοτομία. link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «EU funds working together for jobs & growth» σχετικά με Παραδείγματα συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων πλαισίων για την έρευνα και την καινοτομία («Ορίζοντας 2020») και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και επενδυτικών ταμείων (ESIF). link

4. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο «Recipe for change» για ένα έξυπνο και βιώσιμο σύστημα τροφίμων για μια υγιή Ευρώπη. link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRPL20161010003 - Εταιρεία από την Πολωνία διανομής τροφίμων προσφέρει της υπηρεσίες της. Ημερομηνία λήξεως: 13 Ιανουαρίου 2019.

ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - BRIT20180606002 - Εταιρεία από την Ιταλία εισαγωγής κατεψυγμένων τροφίμων προσφέρει υπηρεσίες διανομής. Ημερομηνία λήξεως: 24 Ιουλίου 2019.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - BRPL20180629002 - Εταιρεία από την Πολωνία με ηλεκτρονικό κατάστημα αναζητά προμηθευτές προϊόντων για κλιματισμό εσωτερικού χώρου για διανομή ή συμφωνία εμπορικής αντιπροσωπείας. Ημερομηνία λήξεως: 7 Ιουλίου 2019.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - BRHR20170609001 - Εταιρεία από την Κροατία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της μεταλλουργίας προσφέρει υπηρεσίες διανομής μεταλλικών προϊόντων. Ημερομηνία λήξεως 1 Σεπτεμβρίου 2019.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - Ανοιχτή Προκήρυξη (NHS National Services Scotland), Εδιμβούργο, Σκωτία για προμήθεια παρασκευασμένων προϊόντων άρτου, αρ. 2018/S 139-318052. Καταληκτική ημερομηνία: 30 Αυγούστου 2018 ώρα 12:00. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: «Διαβούλευση των ενδιαφερομένων μερών της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)», 30 Αυγούστου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Δήλωση συμμετοχής έως 27 Αυγούστου 2018. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.
Διεθνής Έκθεση «FORMEX», 21-24 Αυγούστου 2018, Στοκχόλμη, Σουηδία, στον κλάδο της εσωτερικής διακόσμησης. link

2. Διεθνής Έκθεση «AGRA SLOVENIA 2018», 25-30 Αυγούστου 2018, Gornja Radgona, Σλοβενία, στον κλάδο της γεωργίας.
link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.

Ο Ο ΣΒΒΕ συμμορφώνεται τόσο με την κείμενη ελληνική νομοθεσία (Ν.3471/2006), όσο και με τη συναφή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Οδηγία 2002/58/EΚ).