Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
    Τεύχος 6/2018    
       
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Εγκρίνονται 32 πρόσθετα αιτήματα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Η τεχνική βοήθεια θα βοηθήσει την Ελλάδα να συνεχίσει να μεταρρυθμίζει την είσπραξη των εσόδων της, να εκσυγχρονίζει τη δημόσια διοίκησή της σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και να βελτιώσει την ποιότητα και την αποδοτικότητα του δικαστικού της συστήματος. Θα υποστηρίξει επίσης την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα διατεθεί περαιτέρω στήριξη για να στηρίξει τις αρχές να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα, να προωθήσουν τις εξαγωγές, να διαχειριστούν τους φυσικούς πόρους και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Ένωσης. Η Ελλάδα θα επωφεληθεί επίσης από τη στήριξη για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και από μέτρα για να ενισχυθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. link

2. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει:
• ένα νέο, ειδικό πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ που θα ενδυναμώνει και θα προστατεύει τους καταναλωτές, και θα παρέχει στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από μια εύρυθμη ενιαία αγορά. link
• να διατεθούν 100 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία. link
• την ανανέωση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», με ποσό ύψους 42,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών στους τομείς των μεταφορών (30,6 δισ. ευρώ), της ενέργειας (8,7 δισ. ευρώ) και της ψηφιακής τεχνολογίας (3 δισ. ευρώ). link

3. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), το οποίο αποτελεί την υπηρεσία επιστημονικής γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέπτυξε μια κοινή μεθοδολογία που επιτρέπει στις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών να πραγματοποιούν δοκιμές, συγκρίνοντας τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των τροφίμων που πωλούνται με παρόμοια συσκευασία σε όλη την Ένωση. link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού συστήματος τραπεζικών εγγυήσεων έως 30 Νοεμβρίου 2018. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ψηφιακό Άλμα» για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000 € που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους αναβάθμιση. Υποβολή αίτησης έως 17 Σεπτεμβρίου 2018. link

2. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός» για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Περίοδος υποβολής αίτησης από 27/6/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. link

3. 2η Τροποποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση των κανόνων τιμολόγησης. Υποβολή απόψεων έως 20 Σεπτεμβρίου 2018. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «On the frontline of food safety» σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «New skills for the construction sector to achieve European energy targets» σχετικά με νέες δεξιότητες για τον κατασκευαστικό τομέα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων. link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Changing the way we use plastics» σχετικά με πλαστικά. link

4. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Ιούνιος 2018 (EU-Japan Centre Newsletter, June 2018). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRKR20170419001 - Εμπορική εταιρεία από τη Νότια Κορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων (ζωοτροφές, ρύζι, καλαμπόκι, ζαχαροκάλαμο, ζάχαρη, σόγια, αλεύρι) αναζητά προμηθευτές. Ημερομηνία λήξεως: 18 Νοεμβρίου 2018.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRAM20180504001 - Εταιρεία εισαγωγής τροφίμων από την Αρμενία προσφέρει υπηρεσίες διανομής σε παραγωγούς κατεψυγμένων κρεάτων (βοδινό, χοιρινό, πουλερικά) και ζυμαρικών. Ημερομηνία λήξεως: 1 Ιουνίου 2019.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRDE20180605001 - Εταιρεία από τη Γερμανία προσφέρει υπηρεσίες διανομής σε παραγωγούς κρέατος, ζαμπόν, τυριών και ζυμαρικών. Ημερομηνία λήξεως: 15 Ιουνίου 2019.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - BRPL20171107001 - Εταιρεία από την Πολωνία προσφέρει υπηρεσίες διανομής σε παραγωγόυς φωτοβολταϊκών μονάδων. Ημερομηνία λήξεως: 5 Ιουνίου 2019.

ΚΑΙΝΟΤΌΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - BRPT20170522001 - Εταιρεία από την Πορτογαλία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσφέρει ενδιάμεσες εμπορικές υπηρεσίες σε κατασκευαστές καινοτόμων προϊόντων. Ημερομηνία λήξεως: 3 Ιανουαρίου 2019.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Galway Mayo Institute of Technology), Galway, Ιρλανδία για την προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού και συναφών προϊόντων, αρ. 2018/S 113-256629. Καταληκτική ημερομηνία: 19 Ιουλίου ώρα 12:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Cork City Council), Cork, Ιρλανδία για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τεχνικά έργα κατασκευής, αρ. 2018/S 093-211355. Καταληκτική ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2018 ώρα: 00:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.
Διεθνής Έκθεση «FOIRE DE LIBRAMONT 2018», 27-31 Ιουλίου 2018, Libramont, Βέλγιο στον κλάδο της γεωργίας (γεωργικά μηχανήματα, αγροδιατροφικά προϊόντα). link

2. Διεθνής Έκθεση «INNATEX 2018», 28-30 Ιουλίου 2018, Hofheim, Γερμανία στον κλάδο των βιολογικών υφασμάτων.
link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact


Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.

Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) καθώς και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε.