Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
    Τεύχος 3/2018    
       
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Νέα συμφωνία ύψους 100 εκατ. ευρώ μεταξύ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί κέντρο γνώσεων για να ενισχύσει την ποιότητα των τροφίμων και να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων. link

3. Οι ελεγκτές της Ε.Ε. θεωρούν ότι η ανανεώσιμη ενέργεια πρέπει να συνδέεται καλύτερα με τις πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη. link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει επενδυτικό πακέτο ύψους 98,2 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. link

5. Μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το Συμβούλιο εγκρίνει νέους κανόνες για την περίοδο 2021 έως 2030. link

6. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διενεργεί έλεγχο με αντικείμενο τους ελέγχους των βιολογικών τροφίμων στην Ε.Ε. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν το σύστημα ελέγχου που διέπει την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή και την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων. Σκοπός τους είναι να αξιολογήσουν κατά πόσον οι καταναλωτές μπορούν πλέον να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πράγματι βιολογική προέλευση των οικείων προϊόντων, σε σύγκριση με το 2012 όταν είχε διενεργηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του ΕΕΣ στον εν λόγω τομέα. link

7. Μελέτη του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. σχετικά με το οικονομικό κόστος της παράβασης της πνευματικής ιδιοκτησίας στους τομείς των ελαστικών και των μπαταριών. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ε.Ε. πραγματοποιούν σήμερα στην Αθήνα την εναρκτήρια εκδήλωση ενός νέου προγράμματος που σκοπό έχει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη τους. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ), το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία και επίτευξης της ανάπτυξης, μέσω ευφυέστερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις και παροχής ορατότητας και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τουλάχιστον 240 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τα επόμενα δύο χρόνια, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίξουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τοπικούς και διεθνείς συμβούλους που θα τις βοηθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα πολύ ευρύ φάσμα τομέων, όπως θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακών λειτουργιών, οικονομικής διαχείρισης, στρατηγικής marketing και προώθησης εξαγωγών. Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από την EBRD με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω χρηματοδότησης από την Ε.Ε. και συμπληρωματικής συγχρηματοδότησης από την EBRD. link

2. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «WE GROW» με σκοπό τη χαρτογράφηση και υποστήριξη στη χρηματοδότηση καινοτόμων γυναικών επιχειρηματιών. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «Φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας». Υποβολή απόψεων έως 4 Ιουνίου 2018. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Μελέτη της Ε.Ε. με τίτλο: «Assessing the impacts of EU regulatory barriers on innovation» σχετικά με τα εμπόδια στην καινοτομία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. link

2. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «European Structural and Investment Funds 2014-2020» σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «The Entrepreneurship Competence Framework» σχετικά με επιχειρηματικές ικανότητες. link

4. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Μάρτιος 2018 (EU-Japan Centre Newsletter, March 2018). link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRNL20180212002 - Εισαγωγέας, προμηθευτής και χονδρέμπορος από την Ολλανδία ποιοτικών προϊόντων τροφίμων της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής προσφέρει τις υπηρεσίες του σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξάγουν στην ολλανδική αγορά. Ημερομηνία λήξεως: 27 Φεβρουαρίου 2019.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - BRFI20171110001 - Εταιρεία από τη Φινλανδία που ειδικεύεται στην κλωστοϋφαντουργία αναζητά νέους προμηθευτές ρούχων από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Τσεχία. Ημερομηνία λήξεως: 22 Νοεμβρίου 2018.

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - BRFR20161208001 - Σχεδιαστής ενδυμάτων από τη Γαλλία αναζητά κατασκευαστές υφασμάτων. Ημερομηνία λήξεως: 19 Φεβρουαρίου 2019.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - BRRO20180131004 – Εμπορική εταιρεία από τη Ρουμανία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε προμηθευτές οικοδομικών και γεωργικών μηχανημάτων. Ημερομηνία λήξεως: 20 Φεβρουαρίου 2019.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΚΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Ανοιχτή προκήρυξη (ChamberLink Ltd t/a Business Support Solutions) Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο, για υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. ΑΡ. 2017/S 161-333349. Καταληκτική ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2018 ώρα 12:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW), 5-7 Ιουνίου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

2. 2018 University-Industry Interaction Conference, 20-22 Ιουνίου 2018, London, Ηνωμένο Βασίλειο. link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).