Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
   τεύχος 2/2018    
   
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Κρατικές ενισχύσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει έξι μηχανισμούς δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού στην Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία. link

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) επενδύει 6,5 δισ. ευρώ για την ενέργεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μεταφορές και τα αστικά έργα, συμπεριλαμβανομένης 1,5 δισ. ευρώ για τον αγωγό Trans-Adriatic. link

3. Ο Κανονισμός 2016/679/ΕΚ για την Προστασία των Δεδομένων θα εφαρμοστεί από τις 25 Μαΐου 2018. link

4. Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη βελτίωση των οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και των επενδύσεων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. link

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε σύγκριση με τις προβλέψεις. link

6. Σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επένδυση από κοινού με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής υπερυπολογιστικής υποδομής παγκοσμίου επιπέδου. link

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αναθεώρηση της Οδηγίας 98/83/ΕΚ με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, αλλά και της πρόσβασης σ' αυτό ενώ παράλληλα θα προσφέρει καλύτερη ενημέρωση στους πολίτες. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Τέταρτη τροποποίηση του προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” κατά 86.535.722€ με εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση των πόρων της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης και σύμφωνα με την περιφερειακή κατανομή που προτάθηκε. link

2. Παράταση υποβολής αιτήσεων στον 2ο κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», έως 16 Απριλίου 2018. link

3. 2ος κύκλος του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υποβολή αιτήσεων από τις 28 Φεβρουαρίου 2018. link

4. Δημοσίευση διεθνών και διακρατικών προκηρύξεων του 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εταιρική Σχέση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην περιοχή της Μεσογείου» (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area – PRIMA). link

5. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κύκλου «World Class Manufacturing (WCM)» με θέμα: «How to improve productivity and reduce costs in manufacturing», το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 25-29 Ιουνίου 2018 στο Τόκιο, Ιαπωνία και αφορά μάνατζερ / μηχανικοί ευρωπαϊκών μεταποιητικών επιχειρήσεων με γνώσεις στον κατασκευαστικό τομέα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Υποβολή αίτησης συμμετοχής έως 22 Μαρτίου 2018. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό 305/2011/ΕΚ για τα δομικά προϊόντα. Υποβολή απόψεων έως 16 Απριλίου 2018. link

2. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτει ο Κανονισμός 995/2010/ΕΚ για την ξυλεία. Υποβολή απόψεων έως 24 Απριλίου 2018. link

3. Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού 1014/2006/ΕΚ για τις μεταφορές αποβλήτων. Υποβολή απόψεων έως 27 Απριλίου 2018. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Τελική έκθεση της Ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την βιώσιμη χρηματοδότηση (High-Level Expert Group on Sustainable Finance). link

2. Αναφορά της Ε.Ε. με τίτλο: «Ex post assessment of the impact of state aid on competition» σχετικά με την αξιολόγηση του αντικτύπου των κρατικών ενισχύσεων στον ανταγωνισμό. link

3. Έκδοση της Ε.Ε. με τίτλο: «Globalisation patterns in EU trade and investment» σχετικά με τα πρότυπα παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο και στις επενδύσεις της Ε.Ε. link

4. Οδηγός με τίτλο: «Guide to assist innovative SMEs in applying to the upcoming calls of the EIC SME instrument» σχετικά με το εργαλείο χρηματοδότησης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ – BRRO20171129001 – Εταιρεία από τη Ρουμανία που ειδικεύεται την επεξεργασία μελιού αναζητά παραγωγούς / προμηθευτές ποιοτικού μελιού. Ημερομηνία λήξεως: 18 Δεκεμβρίου 2018.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRCY20170728001 - Εταιρεία διανομής τροφίμων από την Κύπρο προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παραγωγούς τροφίμων και ποτών. Ημερομηνία λήξεως: 18 Δεκεμβρίου 2018.

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRUK20180129001 - Εταιρεία από το Ηνωμένο Βασίλειο που ειδικεύεται στον σχεδιασμό συσκευασιών αναζητά προμηθευτή εύκαμπτων τυπωμένων υλικών συσκευασίας για προϊόντα κρέατος. Ημερομηνία λήξεως: 6 Φεβρουαρίου 2019.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRPL20180207001 - Παραγωγός φορτηγών παγωτού από την Πολωνία αναζητά προμηθευτές κουτιών παγωτού με καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα. Ημερομηνία λήξεως: 9 Φεβρουαρίου 2019.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRRO20180110001 - Εμπορικός αντιπρόσωπος από τη Ρουμανία αναζητά προμηθευτή εξοπλισμού επεξεργασίας οπωροκηπευτικών. Ημερομηνία λήξεως: 8 Φεβρουαρίου 2019.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - BRDK20180208001 - Νεοφυής επιχείρηση ενδυμασίας από τη Δανία αναζητά κατασκευαστές εσωρούχων για υπεργολαβία. Ημερομηνία λήξεως: 9 Φεβρουαρίου 2019.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ - BRNL20180124001 - Εμπορικός αντιπρόσωπος από την Ολλανδία προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κατασκευαστές μηχανημάτων / τεχνικού εξοπλισμού (π.χ. γερανοί). Ημερομηνία λήξεως: 1 Φεβρουαρίου 2019.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Dublin City Council) Δουβλίνο, Ιρλανδία, για την παροχή κατασκευαστικών εργασιών για πολυλειτουργικά κτίρια, αρ. 2018/S 029-062538. Καταληκτική ημερομηνία: 12 Απριλίου 2018 ώρα 12:00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΑΠΟΒΛΗΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Δήμος Αγίας Νάπας) Αγία Νάπα, Κύπρος, για παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα, αρ. 2018/S 023-048590. Καταληκτική ημερομηνία 16 Μαρτίου 2018 ώρα 11:00. Υποβολή αιτήσεων στην ελληνική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επιχειρηματικό Φόρουμ με τίτλο: «Greek-Serbian Business Forum», 19 Μαρτίου 2018, ξενοδοχείο Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη. link
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΒΒΕ & ENTERPRISE EUROPE NETWORK

1. Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Κυκλική Οικονομία», 5 Μαρτίου 2018 (ώρα 09.00’), ΚΕΔΕΑ - ΑΠΘ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2. Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Χονγκ Κονγκ: Το ιδανικό πρώτο βήμα για την είσοδο στην Ασία», 20 Μαρτίου 2018 (ώρα 16.00’), ΕΒΕΘ.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «TAVOLA» 11-13 Μαρτίου 2018, Kortrijk Xpo, Βέλγιο, στον κλάδο των τροφίμων (ειδικά γαλακτοκομικά προϊόντα). link

2. Διεθνής Έκθεση «AGROTECH» 16-18 Μαρτίου 2018, Κίελτσε, Πολωνία, στον τομέα της γεωργίας. link

3. Διεθνής Έκθεση «PROWEIN» 18-20 Μαρτίου 2018, Ντίσελντορφ, Γερμανία, στον κλάδο της οινοποιίας και των αλκοολούχων ποτών. link

4. Διεθνής Έκθεση «ANUGA FOODTEC» 20-23 Μαρτίου 2018, Κολωνία, Γερμανία, στον κλάδο των τροφίμων (τεχνολογίες επεξεργασίας, συσκευασίας, ασφάλειας, συστατικών). link

5. Διεθνής Έκθεση «CLEANING SHOW» 20-23 Μαρτίου 2018, Βουκουρέστι, Ρουμανία, στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού (εξοπλισμός, προμήθειες, εργαλεία υγιεινής, απορρυπαντικά, χημικά). link

6. Διεθνής Έκθεση «PLASTIXEXPO-MECSPE» 22-24 Μαρτίου 2018, Πάρμα, Ιταλία, στον κλάδο των πλαστικών. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ «Greek-Serbian Business Forum», 19 Μαρτίου 2018, ξενοδοχείο Macedonia Palace, Θεσσαλονίκη. Δήλωση συμμετοχής έως 12 Μαρτίου 2018.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) στο πλαίσιο της έκθεσης «Freskon 2018», 26-27 Απριλίου 2018, στον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Δήλωση συμμετοχής έως 26 Μαρτίου 2018
.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).