Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
   τεύχος 1/2018    
   
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέτεινε την παρουσία της στην Ελλάδα χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 2,5 δισ. Ευρώ. Καίριες υποδομές αναβαθμίστηκαν στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. 2,750 ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις, χάρη στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. link

2. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η HSBC ανακοίνωσαν σήμερα στην Αθήνα νέα συνεργασία για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου, ύψους 134 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας θα στηριχθούν ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τις υπηρεσίες χρηματοδότησης του εξωτερικού εμπορίου και των εξαγωγών τις οποίες παρέχουν οι συμμετέχουσες ελληνικές τράπεζες προς εγχώριες επιχειρήσεις και θα καλύψει ένα βασικό κενό της αγοράς, το οποίο εξακολουθεί να περιορίζει τις διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων. Η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα θα επιτρέψει σε επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα να επωφεληθούν από νέες χρηματοδοτήσεις εμπορικών συναλλαγών παρεχόμενες τοπικά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς και καλυπτόμενες με εγγύηση από την ΕΤΕπ και την HSBC, καθώς και τη Citibank και την Commerzbank. Στο πρόγραμμα αναμένεται να προσχωρήσουν τους επόμενους μήνες και άλλες κορυφαίες ελληνικές τράπεζες. link

3. Δήλωση της EUROGROUP για την Ελλάδα: Η EUROGROUP εκφράζει την ικανοποίησή της για την εφαρμογή σχεδόν όλων των συμφωνημένων προγενέστερων δράσεων για την τρίτη αναθεώρηση. link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. EUR για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της Ε.Ε. σε ολόκληρο τον κόσμο, 27 εκατ. EUR περισσότερα από το 2017. link

5. Σχέδιο ΦΠΑ για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Στις 18 Ιανουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για να βοηθήσει στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης του ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις. link

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τον ελληνικό μηχανισμό δημοπρασιών για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. link

7. Πλαστικά απορρίμματα: μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του πλανήτη και των πολιτών μας και για την ενίσχυση των βιομηχανιών μας. link

8. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συγχρηματοδοτεί ένα ταμείο υποδομών ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ που εστιάζεται σε έργα ενέργειας, περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Έναρξη της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του ΕΣΠΑ. Στόχος της Δράσης αυτής είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των εξαγωγών, και αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Περίοδος υποβολής από 18 Ιανουαρίου 2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. link

2. Δημοσιεύτηκε (με ΦΕΚ 4445Β’/2017) η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Υποβολή αιτήσεων έως 15 Φεβρουαρίου 2018. link

3. Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, στη χρήση ΑΠΕ και την προστασία του περιβάλλοντος (Σχέδια Βελτίωσης)». Υποβολή αιτήσεων έως 2 Απριλίου 2018. link

4. Προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation & Technology - EIT) για υποβολή προτάσεων στις δύο νέες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities – KIC). Υποβολή προτάσεων έως 12 Ιουλίου 2018. link

5. Διαγωνισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020». με βραβείο 5 εκατομμυρίων ευρώ για νέα λύση με συνδυασμό του ηλιακού φωτός, του νερού και του άνθρακα από τον αέρα μέσω τεχνητής φωτοσύνθεσης που θα παράγει βιώσιμα καύσιμα. Υποβολή αιτήσεων έως 3 Φεβρουαρίου 2021. link

6. Χρηματοδότηση για συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων του κλάδου της πληροφορικής σε Επιχειρηματική Αποστολή στο πλαίσιο της έκθεσης «Japan IT Week trade fair» στο Τόκυο, Ιαπωνία που διοργανώνεται από το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (EU-Japan Centre for Industrial Co-operation) στις 8–11 Μαΐου 2018. Συμμετέχοντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία 600 ευρώ. Προθεσμία για υποβολή αίτησης συμμετοχής στην αποστολή: 22 Φεβρουαρίου 2018. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα «Τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον» σχετικά με πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων από φαρμακευτικές ουσίες στο περιβάλλον. Υποβολή απόψεων έως 21 Φεβρουαρίου 2018. link

2. Διαβούλευση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τη δομή του οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις. Υποβολή απόψεων έως 1 Μαρτίου 2018. link

3. Δημόσια διαβούλευση για τους πόρους της Ε.Ε. στον τομέα των επενδύσεων, της έρευνας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ενιαίας αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει συνολικές προτάσεις για την επόμενη γενιά χρηματοοικονομικών προγραμμάτων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020, το οποίο είναι ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ε.Ε. Υποβολή απόψεων έως 8 Μαρτίου 2018. link

4. Διαβούλευση με θέμα: «Επανεξέταση της σύστασης 2003/361/ΕΚ (ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων)». Υποβολή απόψεων έως 12 Μαρτίου 2018.
(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: m.nagy@sbbe.gr).

5. Δημόσια διαβούλευση για την ίδρυση του Ταμείου Καινοτομίας (Δράσεις για το κλίμα). Υποβολή απόψεων έως 10 Απριλίου 2018. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Πίνακας αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις 2017. link

2. Ειδική έκθεση της Ε.Ε. με τίτλο: «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013».
link

3. Έκθεση της Ε.Ε. με τίτλο: «Μια βιώσιμη, ασφαλής και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους Ευρωπαίους».
link

4. Έκθεση της Ε.Ε. με τίτλο: «Εργαλεία εφαρμογής του EMAS (Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου)».
link

5. Αναφορά με τίτλο: «The Japanese agrifood market: current obstacles and growing opportunities for the EU SMEs in the context of the future EU-Japan economic partnership agreement». link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BRUK20171216001 - Εταιρεία χονδρικού εμπορίου από το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά παραγωγούς κατεψυγμένων συκωτιών κοτόπουλου. Ημερομηνία λήξεως: 3 Ιανουαρίου 2019.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – BRQA20171219001 - Εταιρεία διανομής τροφίμων από το Κατάρ αναζητά προμηθευτές φρέσκων φρούτων, λαχανικών και διαφόρων προϊόντων διατροφής. Ημερομηνία λήξεως: 17 Ιανουαρίου 2019.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΩΝ - BRTR20171227001 - Εταιρεία από την Τουρκία που εμπορεύεται μεταχειρισμένων μηχανών και εξοπλισμού βαριάς βιομηχανίας προσφέρει τις υπηρεσίες της σε προμηθευτές ή κατασκευαστές. Ημερομηνία λήξεως: 15 Ιανουαρίου 2019.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - BRPL20180115001 – Εταιρεία πληροφορικής από την Πολωνία επιδιώκει να συνεργαστεί με νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν λογισμικό ασφαλείας. Ημερομηνία λήξεως: 25 Ιανουαρίου 2019.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΟΜΗΣΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Contracts), Floriana, Μάλτα, για κατασκευαστικό έργο. Αρ. 2018/S 017-034139 Καταληκτική ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2018 ώρα 09:30. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Contracts), Floriana, Μάλτα, για την προμήθεια μπαταριών. Αρ. 2018/S 012-022503. Καταληκτική ημερομηνία: 20 Φεβρουαρίου 2018. Τοπική ώρα: 10.00. Υποβολή αιτήσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «FROM UNDERSTANDING TO NAVIGATING JAPANESE BUSINESS CULTURE», 20 Φεβρουαρίου 2018. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 19 Φεβρουαρίου 2018. link

2. 2η Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας, 22-23 Φεβρουαρίου 2018, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
link

3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «WHAT CAN IP (PATENT, TRADEMARKS, COPYRIGHTS) DO FOR NEW TECHNOLOGIES IN THE IOT?», 23 Φεβρουαρίου 2018. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 22 Φεβρουαρίου 2018.
link

4. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «UPDATE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND A.I. APPLICATIONS IN JAPAN», 27 Φεβρουαρίου 2018. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 26 Φεβρουαρίου 2018.
link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «FOODATTRACTION & BEERATTRACTION», 17-20 Φεβρουαρίου 2018, Rimini, Ιταλία, στον κλάδο της ζυθοποιίας και των τροφίμων. link

2. Διεθνής Έκθεση «LINEAPELLE», 20-22 Φεβρουαρίου 2018, Milan, Ιταλία, στον κλάδο του δέρματος, των αξεσουάρ, και των υφασμάτων. link

3. Διεθνής Έκθεση «AGRA & FOODTECH», 21-25 Φεβρουαρίου 2018, Plovdiv, Βουλγαρία, στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής βιομηχανίας, και στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, της συσκευασίας, των μηχανημάτων και των τεχνολογιών. link

4. Διεθνής Έκθεση «HAUS 2018», 22-25 Φεβρουαρίου 2018, Dresden, Γερμανία, στον κλάδο της δόμησης. link

5. Διεθνής Έκθεση «MBK», 27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2018, Brno, Τσεχία, στον κλάδο της αρτοποιίας. link

6. Διεθνής Έκθεση «R+T 2018», 27 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2018, Stuttgart, Γερμανία, στον κλάδο των κουφωμάτων. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) στο πλαίσιο της έκθεσης «International B2B Meetings at R+T 2018», στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης «R+T 2018», 27 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2018, Stuttgart, Γερμανία, στον κλάδο των κουφωμάτων. Δήλωση συμμετοχής έως 23 Φεβρουαρίου 2018
.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).