Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
   τεύχος 11/2017    
   
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της Ε.Ε. link

2. Προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το 2018: θέσεις εργασίας, επενδύσεις, πρόκληση της μετανάστευσης και ασφάλεια. link

3. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε € 3,7 δις για τη χρηματοδότηση οικολογικών επενδύσεων με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα για την Ελλάδα τα έργα αφορούν την αύξηση της χρήσης υδροηλεκτρικής ενέργειας μικρής κλίμακας. link

4. Νέα μηχανή αναζήτησης δημόσιων συμβάσεων «Tenderio» η οποία υποστηρίζεται από πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. link

5. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε την έκθεση των καταναλωτών σε φουρανίου στα τρόφιμα. link

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κίνα ξεκινούν νέο διάλογο για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και συζητούν την πολιτική ανταγωνισμού. link

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει 30 δισ. ευρώ σε νέες λύσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και την προώθηση καινοτομιών αιχμής. link

8. Έναρξη ισχύος της νέας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και της Κούβας από 1 Νοεμβρίου 2017. link

9. Έναρξη ισχύος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και της Μογγολίας από 1 Νοεμβρίου 2017. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Υποβολή αιτήσεων μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2017. link

2. Αναμένεται νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με στόχο τη δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού. Περίοδος υποβολής από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι 28 Μαρτίου 2018. link

3. Αναμένεται νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό». Ο στόχος της Δράσης αυτής είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των εξαγωγών, και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η Δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Περίοδος υποβολής από 8 Ιανουαρίου 2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. link
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Διαβούλευση με θέμα: «Commission Initiative on Electronic Transport Documents» που αφορά τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς. Υποβολή απόψεων έως 16 Ιανουαρίου 2018.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network – Hellas, Μόνικα Νάζη τηλ: 2310 539817 εσωτ. 207, email: m.nagy@sbbe.gr).

2. Διαβούλευση με θέμα: «Open public consultation on the initiative to limit industrial trans fats intakes in the EU» που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Υποβολή απόψεων έως 9 Φεβρουαρίου 2018. link

3. Διαβούλευση με θέμα: «Public Consultation on the REFIT evaluation of the EU legislation on plant protection products and pesticide residues» που αφορά ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Υποβολή απόψεων έως 12 Φεβρουαρίου 2018. link

4. Διαβούλευση με θέμα: «Public consultation on pharmaceuticals in the environment» που αφορά τους κινδύνους από τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον. Υποβολή απόψεων έως 21 Φεβρουαρίου 2018. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «H εμπορική πολιτική της Ε.Ε.». link

2. Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency – EEA) με τίτλο: «Food in a green light - A systems approach to sustainable food» σχετικά με για τη βιώσιμη τροφή. link

3. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: «EU energy in figures» σχετικά με στατιστικά για την ενέργεια στην Ευρώπη. link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ - BRHU20170322001 - Εταιρεία από την Ουγγαρία που ειδικεύεται στο εμπόριο πρώτων υλών για τρόφιμα αναζητά προμηθευτές / παραγωγούς από χώρες της Ε.Ε. Ημερομηνία λήξεως: 9 Νοεμβρίου 2018.

ΕΝΔΥΣΗ - BRFI20171110001 - Εταιρία από την Φινλανδία που κατασκευάζει και εισάγει κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αναζητά συνεργασία με προμηθευτές ρούχων από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Τσεχία. Ημερομηνία λήξεως: 22 Νοεμβρίου 2018.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - BRBE20170627001 – Εμπορική εταιρία από το Βέλγιο με διαδικτυακή πλατφόρμα πωλήσεων αναζητά προμηθευτές καταναλωτικών προϊόντων όπως τρόφιμα μακράς διάρκειας, έπιπλα, αθλητικά ειδή κτλ. Ημερομηνία λήξεως: 10 Ιουλίου 2018.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας), Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια σακών και τσαντών αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο. Αρ 2017/S 216-448455. Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2017 ώρα 12:30. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα. link

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (Electricity Authority of Cyprus), Λευκωσία, Κύπρος για την προμήθεια βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες. Αρ 2017/S 222-462328. Καταληκτική ημερομηνία: 21/12/2017 ώρα 12:30. Υποβολή προτάσεων στην ελληνική γλώσσα. link

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (Office of Public Works - OPW), Δουβλίνο, Ιρλανδία για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογισμικού. Αρ 2017/S 223-463962. Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2017 ώρα 12:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (Department of Contracts), Φλοριάνα, Μάλτα για την προμήθεια πακέτων λογισμικού και συστημάτων πληροφορικής. Αρ. 2017/S 222-461692. Καταληκτική ημερομηνία: 19/12/2017 ώρα 10:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - Ανοιχτή προκήρυξη (Colleges Northern Ireland), Μπέλφαστ, Βόρεια Ιρλανδία για την προμήθεια πακέτων λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών. Αρ 2017/S 224-466186. Καταληκτική ημερομηνία: 22/12/2017 ώρα 15.00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ημερίδα με τίτλο: «WESTERN BALKANS AT A CROSSROADS - New challenges, changing dynamics», 5 Δεκεμβρίου 2017, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

2. Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Women4Energy Conference» που αφορά τις γυναίκες επαγγελματίες στον κλάδο της ενέργειας με στόχο την δημιουργία νέων ιδεών και νέων επιχειρηματικών συνεργασιών, 6 Δεκεμβρίου 2017, Στουτγάρδη, Γερμανία. link

3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο: «Central European Day of Energy» για την ενεργεία, το περιβάλλον και το κλίμα, και την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, 11 Δεκεμβρίου 2017, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

4. Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «World Efficiency Solutions» για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την αποτελεσματικότητα των πόρων, 12-14 Δεκεμβρίου 2017, Παρίσι, Γαλλία. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1. Διεθνής Έκθεση «World Efficiency Solutions», για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την αποτελεσματικότητα των πόρων, 12-14 Δεκεμβρίου 2017, Παρίσι, Γαλλία. link

2. Διεθνής Έκθεση «ENERGAIA», 13-14 Δεκεμβρίου 2017, Μονπελιέ, Γαλλία στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. link

3. Έκθεση «EDEN 3000», 23 Δεκεμβρίου 2017 - 2 Ιανουαρίου 2018, Μπρνο, Τσεχία στον κλάδο της δόμησης. link

4. Διεθνής Έκθεση «TSW 2018», 10-11 Ιανουαρίου 2018, Βαρσοβία, Πολωνία στον κλάδο των τροφίμων (φρούτα και λαχανικά). link
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).