Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
   τεύχος 7/2017    
   
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1.Ευρωπαϊκή πύλη για επενδυτικά σχέδια (European Investment Project Portal - EIPP) με στόχο τη χρηματοδότηση μικρότερων έργων. Το νέο ελάχιστο μέγεθος του έργου ορίζεται σε 1 εκατομμύριο ευρώ και η δημοσίευση των έργων είναι πλέον δωρεάν σε όλους τους φορείς των έργων (δημόσια ή ιδιωτικά). Επιπλέον, οι ανάδοχοι του έργου μπορούν πλέον να εγγραφούν και να ψάξουν για τους επενδυτές σε απευθείας σύνδεση μέσω της εφαρμογής «MyEIPP». link

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας των επιχειρήσεων σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα με κατευθυντήριες γραμμές για την αποκάλυψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τις εταιρείες να αποκαλύψουν συναφείς μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες με συνεπή και συγκρίσιμο τρόπο. Στόχος των μέτρων αυτών είναι να ενισχυθεί η εταιρική διαφάνεια και οι επιδόσεις, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να υιοθετήσουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση. link

3. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη («Σχέδιο Juncker»), ενέκρινε δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την Cosmote, με στόχο την αύξηση της απόδοσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, σε ταχύτητα και κάλυψη. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος)» του ΕΣΠΑ. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. link
Μπορούν να συμμετέχουν:
  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, με 5.000-25.000€ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. Ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

  • 1η περίοδος υποβολής: από 5/7/2017 έως 9/8/2017
  • 2η περίοδος υποβολής: από 6/9/2017 έως 11/10/2017
  • 3η περίοδος υποβολής: από 8/11/2017 έως 13/12/2017

2. Πρόγραμμα «Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 8 μηνών. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 14,40 € και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού κόστους και δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.880 ευρώ για το σύνολο της πράξης για κάθε ωφελούμενο. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 12/7/2017 έως 1/8/2017. link

3. Πρόγραμμα «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό» του ΕΣΠΑ. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση δραστηριοτήτων ίδρυσης και εκσυγχρονισμού (με ή χωρίς μετεγκατάσταση), μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 13/07/2017 έως 12/10/2017. link

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «EU Company law upgraded: Rules on digital solutions and efficient cross-border operations». Υποβολή απόψεων έως 6 Αυγούστου 2017
. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. «EU ecolabel Καλύτερο για το περιβάλλον, καλύτερο για εσάς»
. link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRFR20170418001 - Εταιρία από την Γαλλία που ειδικεύεται στην πώληση τροφίμων, αναζητά κατασκευαστές κρέατος, τυριού, delicatessen και κρασιού προσφέρει υπηρεσίες διανομής. Ημερομηνία λήξεως: 21 Απριλίου 2018.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRCY20170203001 - Εταιρεία από την Κύπρο που εξειδικεύεται στην εισαγωγή και διανομή τροφίμων (γαλακτοκομικά, αυγά, βρώσιμα ελαία, κλπ) προσφέρει τις υπηρεσίες της σε παραγωγούς τροφίμων που επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην Κύπρο. Ημερομηνία λήξεως: 23 Μαΐου 2018.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - BRIT20170526001 - Εταιρία από την Ιταλία ειδικευμένος στη διανομή ενδυμάτων (νυχτικά, εσώρουχα και μαγιό), προσφέρει τις υπηρεσίες (ως διανομέας / εμπορικός εκπρόσωπος) σε εταιρείες που επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην Ιταλία. Ημερομηνία λήξεως: 30 Μαΐου 2018.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Acivico Ltd), Μπίρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειογια για την προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού και συναφών ειδών. Αρ. 2017/S 127-258684. Καταληκτική ημερομηνία 03.08.2017 ώρα 12:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΕΠΙΠΛΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (The University of Dublin Trinity College), Δουβλίνο, Ιρλανδία για την προμήθεια επίπλων. Αρ. 2017/S 126-256204. Καταληκτική ημερομηνία 04.08.2017 ώρα 12:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.
link

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (North Ayrshire Council), Irvine, Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια πορτών. Αρ. 2017/S 129-263369 Καταληκτική ημερομηνία 07.08.2017 ώρα 12:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.
link

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη (Dudley Metropolitan Borough Council), Brierley Hill, Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών. Αρ. 2017/S 131-267655. Καταληκτική ημερομηνία 15.08.2017 ώρα 12:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.
link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Future of work: making IT e-easy», 13-14 Σεπτεμβρίου 2017, Tallinn, Εσθονία, στον τομέα της πληροφορικής. link

2. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (European Week of Regions and Cities), 9-12 Οκτωβρίου 2017, Βρυξέλλες, Βέλγιο. link

3. Ευρωπαϊκό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration - EIPA) με τίτλο «How to Select and Develop a Successful Proposal for EU 2020 Funding», 16-19 Οκτωβρίου 2017, Βαρκελώνη, Ισπανία. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1.
Διεθνής Έκθεση «GALLERY SHOES», 27-29 Αυγούστου 2017, Ντίσελντορφ, Γερμανία, στον κλάδο της υπόδησης. link

2. Διεθνής Έκθεση «FOR ARCH», 19-23 Σεπτεμβρίου 2017, Πράγα, Τσεχία, στον τομέα της αειφόρου δόμησης. link

3. Διεθνής Έκθεση «AQUATECH», 31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2017, Άμστερνταμ, Ολλανδία, στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών νερού. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «FOR ARCH», 22 Σεπτεμβρίου 2017, Πράγα, Τσεχία, στον τομέα της αειφόρου δόμησης.

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «Aquamatch», 2 Νοεμβρίου 2017, Άμστερνταμ, Ολλανδία, στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών νερού.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ /, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).