Newsletter e-flashnews
e-flashnews ΣΒΒΕ header
   τεύχος 6/2017    
   
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

1.Το Eurogroup εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμικών οργάνων σχετικά με μια δέσμη διαρθρωτικών μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά και ανοίγει το δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης επανεξέτασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM). link

2. Ενιαία πλατφόρμα για πρόσβαση σε πληροφορίες επιχειρήσεων της Ε.Ε. μέσω σύνδεσης με τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα αυτή θα διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο και την αύξηση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. link

3. Οι ευρωπαϊκοί παραγωγοί οπωροκηπευτικών θα επωφεληθούν απλούστερων κανόνων, μειωμένου διοικητικού φόρτου και μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης σε περιόδους κρίσης χάρη στη νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ από 1 Ιουνίου 2017. link

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ των ελληνικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. link
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Αναμένεται πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μπορούν να συμμετέχουν:
  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, με 5.000-25.000€ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000€ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000€ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων. link

Ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
1η περίοδος υποβολής: από 5/7/2017 έως 9/8/2017
link
2η περίοδος υποβολής: από 6/9/2017 έως 11/10/2017
link
3η περίοδος υποβολής: από 8/11/2017 έως 13/12/2017
link

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Διαβούλευση με θέμα: «EU Company law upgraded: Rules on digital solutions and efficient cross-border operations». Υποβολή απόψεων έως 6 Αυγούστου 2017
. link
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού 2016.
link

2. Αναφορά του Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) με τίτλο: «Biomass flows in the European Union».
link

3. Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, Ιούνιος 2017 (EU-Japan Newsletter June 2017 issue)
. link
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - BRES20170322001 - Εταιρία από την Ισπανία προσφέρει υπηρεσίες διανομής για καταψυγμένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. Ημερομηνία λήξεως: 2 Ιουνίου 2018.

ΤΡΟΦΙΜΑ - BRPT20170426001 - Εταιρία από την Πορτογαλία που ειδικεύεται στην ζαχαροπλαστική αναζητά προμηθευτές αλεσμένων μπαχαρικών. Ημερομηνία λήξεως: 14 Ιουνίου 2018.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - BRPT20170519001 - Εταιρία από την Πορτογαλία αναζητά συνεργασία με εταιρείες που ειδικεύονται στα βιώσιμα και αποδοτικά δομικά υλικά, εξοπλισμό και υπηρεσίες. Ημερομηνία λήξεως: 6 Ιουνίου 2018.

ΣΩΛΗΝΕΣ - BRIT20160330002 - Εταιρία από την Ιταλία που ειδικεύεται στον τομέα των εναλλακτών θερμότητας, αναζητά συνεργάτες που να μπορούν να προμηθεύουν σωλήνες, σωληνώσεις και πηνία για συμφωνία υπεργολαβίας. Ημερομηνία λήξεως: 9 Ιουνίου 2018.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - BOES20170530001 – Εταιρεία από την Ισπανία που ειδικεύεται στον τομέα παροχής-διαχείρισης περιεχομένου πολυμέσων (Media and Content Management), αναζητά εταιρείες που ειδικεύονται στον κλάδο της πληροφορικής για συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης περιεχομένων μεγάλου όγκου (Big Data). Ημερομηνία λήξεως: 8 Ιουνίου 2018.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τα στοιχεία επικοινωνίας των παραπάνω εταιρειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr

Για αναζήτηση περισσότερων προφίλ στη Βάση Επιχειρηματικής Συνεργασίας του δικτύου Enterprise Europe Network, μπορείτε να μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.sbbe.gr/merlin/
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη, (Derbyshire Country Council), Matlock, Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, αρ. 2017/S 117-234489. Καταληκτική ημερομηνία 21.07.2017. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα. link

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη, (The Univerisity of Dublin Trinity College), Δουβλίνο, Ιρλανδία, για την προμήθεια ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών, εξοπλισμού και αναλώσιμων – φωτισμού, αρ. 2017/S 109-219112. Καταληκτική ημερομηνία 08.07.2017 ώρα 12:00. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.
link

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - Ανοιχτή προκήρυξη, (Dundalk Institute of Technology), Dundalk, Ιρλανδία, για την προμήθεια ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών, εξοπλισμού και αναλώσιμων – φωτισμού, αρ. 2017/S 107-214707. Καταληκτική ημερομηνία 10.07.2017 ώρα 12:30. Υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.
link
ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ/ΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (webinar) με τίτλο: «CROSS-CULTURAL ISSUES: ESTABLISHING SOLID RELATIONSHIPS WITH JAPANESE PARTNERS (PART 2)». 4 Ιουλίου 2017. Προθεσμία για δήλωση συμμετοχής: 3 Ιουλίου 2017. link

2. Σεμινάριο «CAP 2020: towards sustainable agriculture» για μία πιο ισορροπημένη και περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία, 1-2 Σεπτεμβρίου 2017, Euroopa Hotel, Τάλλιν, Εσθονία. link
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Διεθνής Έκθεση «ANUGA», 7-11 Οκτωβρίου 2017, Κολονία, Γερμανία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. link
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «gamesmatch@gamescom 2017 - Matchmaking event for the games industry», 22-24 Αυγούστου 2017, Κολωνία, Γερμανία, στον κλάδο της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ, κ. Γίάvvη Xάσκo 2310 539817, εσωτ.201, e-mail i.chaskos@sbbe.gr)

2. Εκδήλωση Επιχειρηματικής Συνεργασίας (B2B) «Tour d'Europe Cologne», 6 Οκτωβρίου 2017, Κολονία, Γερμανία, στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

(Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ /, κα Μόνικα Νάζη 2310 539817, εσωτ.207, e-mail m.nagy@sbbe.gr)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Enterprise Europe Network – Hellas link
2. Enterprise Europe Network link
3. Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων - ΣΒΒΕ link
4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα link
5. Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ιταλία link
6. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Γραφείο στην Ελλάδα link
7. Έλληνας Επίτροπος link
8. EUROPA, Η δικτυακή πύλη της ΕΕ link
9. Η Ευρώπη Σου – Επιχειρήσεις (Your Europe) link
10. Πύλη της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (SME Internationalisation Portal) link
11. Eυρωπαίος Διαμεσολαβητής link
12. EU Bookshop link
13. Ζωή και Δουλειά στην Ενιαία Αγορά (Living & Working in the Single Market) link
14. Πλατφόρμα αναζήτησης ερευνητικών προγραμμάτων για MME (SME Techweb) link
15. European Research & Development Newsroom link
16. IMProve - ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής ανάλυσης επιδόσεων για ΜμΕ σχετικά με τη διαχείριση των καινοτομιών (online benchmarking tool for SMEs related to Innovation Management) link
17. European Standardisation SME Helpdesk link
18. European Commission Agrinet Portal link
19. Διαδικτυακή Πύλη Πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά τελωνειακά θέματα link
20. Δικτυακή Πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης link
21. Ευρωπαϊκή πύλη για την ενίσχυση της διεθνοποίησης και καινοτομίας των ΜμΕ (European Communication of Enterprises - EU.COM.EN) link
22. Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ένωση Καινοτομίας» (Innovation Union) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης σε έρευνα και καινοτομία για ΜμΕ link
23. Δικτυακό τόπο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής link
24. Πύλη της Ε.Ε. για συστάδες επιχειρήσεων (EU Cluster Portal) link
25. Συνεργασία Ευρωπαϊκών «cluster» (European Cluster Collaboration Platform) link
26. Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση (Access to Finance for SMEs) link
27. «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» (Educating for Entrepreneurship website) link
28. Σύστημα Πληροφόρησης της Εσωτερικής Αγοράς (Internal Market Information system) link
29. Νέα Πλατφόρμα Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation Platform) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) link
30. Διάλογος για την Ευρώπη (Debating Europe) link
31. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European Environment Agency) link
32. Δίκτυο Εντεταλμένων της Ε.Ε. για ΜμΕ (Network of SME Envoys) link
33. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων (European Resource Efficiency Platform) link
34. Ε.Ε.-Κίνα Πλατφόρμα Πληροφόρησης για Τυποποίηση (EU-China Standardisation Information Platform) link
35. Πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για την ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών (Classification & Labelling Platform) link
36. EU Business in Japan link
37. Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (Transatlantic Trade & Investment Partnership - TTIP) link
38. «E-certificate» για την αναζήτηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που συνήθως απαιτούνται κατά τη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων link
39. Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) είναι η ηλεκτρονική έκδοση του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις link

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 
Enterprise Europe Network - Hellas
Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ. : +30 2310 539817 Φαξ : +30 2310 541491
URL : www.sbbe.gr
email_icon

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.
Το Enterprise Europe Network – Hellas , μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.
eu

your_business

een_pact

Λάβατε αυτό το e-mail επειδή έχετε εγγραφεί στο newsletter του Enterprise Europe Network - Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για ενημέρωση.
Ο Σ.Β.Β.Ε. συμμορφώνεται με τις οδηγίες τόσο της Ελληνικής Κυβέρνησης (Ν.3471/2006,Ν.3472/2007) όσο και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Directiva 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Relative as A5-270/2001).